· 

Tips voor als je voor krant of tijdschrift wordt geïnterviewd

Als je wordt geïnterviewd is het belangrijk dat je je verhaal op orde hebt. Je verhaal, de onderbouwing daarvan en het punt dat je wilt maken of de boodschap die je wilt brengen.

Weten wat je wilt zeggen. Dat is het belangrijkste advies dat je iemand die geïnterviewd gaat worden voor een krant of tijdschrift kunt meegeven. Praten met een journalist is niet vrijblijvend. En als je zelf geen duidelijk standpunt inneemt of conclusie aan een beschouwing verbindt, dan wordt dat voor je gedaan. Dan moet je ook niet raar staan te kijken als je anders wordt neergezet dan je zelf zou willen.

BIJ EEN INTERVIEW TELT ALLES MEE

Het is dus belangrijk dat je je boodschap, verhaal en standpunt goed op orde hebt. Bij een geschreven interview is er voor de interviewer veel meer ruimte om op verschillende manieren dezelfde vragen te stellen. Hou er dan ook rekening mee dat alles wat je in een interview zegt, gebruikt mag worden, ook al heb je iets buiten het interview om gezegd of  ‘off the record’. En besef dat alles meetelt, dus ook de manier waaróp je iets zegt. Of juist niets zegt.

Publiceren van een interview

Interview, krant, mediatraining, journalist
Ook voor een interview voor krant of magazine helpt het als je je boodschap op tien manieren kun t vertellen.

Natuurlijk kun je van te voren afspraken maken. Bijvoorbeeld dat je het uitgewerkte artikel vóór publicatie wilt lezen. BN'ers kunnen zelfs contracten voorleggen, waarbij een krant of tijdschrift zonder uitdrukkelijke toestemming niet mag publiceren op straffe van een dwangsom. Daar hoef je als MBN'er (Minder Bekende Nederlander) niet mee aan te komen. Wat kun je wel doen? Je mag altijd vragen of de journalist je het stuk van te voren wil laten lezen, zodat je kunt checken of de weergave van het gesprek feitelijk juist is. Daar is de journalist ook bij gebaat. Maar hou er wel rekening mee dat je niets te zeggen hebt over diens commentaar of interpretaties. Je kunt het altijd proberen, maar kom dan met steekhoudende argumenten (‘die conclusie kun je met de beste wil van de wereld niet trekken’ of ‘dat woord is echt veel te sterk uitgedrukt/dekt de lading niet’). Alles onder het mom dat je de journalist cq het onderwerp in bescherming neemt en niet jezelf.

opnemen van interview

Lukt ook dat niet, dan zit er nog maar één ding op: in de media reageren dat 'je woorden uit hun context zijn gehaald' en 'er conclusies worden getrokken die de jouwe niet zijn'. Bij´juridische´of politieke interviews, dus interviews waar je hoogstwaarschijnlijk op aangevallen zult/kunt gaan worden, is er wat voor te zeggen om zelf een opnameapparaatje mee te laten lopen.Dat kan natuurlijk ook je iPhone of iPad zijn. Politici en bestuurders laten dat vaak door een woordvoerder doen. Dat doordringt op zijn minst de journalist van het belang van de noodzaak tot een zorgvuldige weergave. 

zet complexe zaken op papier

Bij complexe onderwerpen kan het handig zijn om voorafgaand aan het interview feiten en cijfers alvast op papier te zetten en zelfs jouw kijk daarop. Die kun je dan aan de betreffende journalist mailen, met je toelichting. Soms kan dat ook een artikel zijn, een rapport of een ander document. Dat voorkomt misverstanden achteraf, maar is uiteraard geen garantie dat alles ook precies zo in het uiteindelijke interview wordt opgenomen. Je kunt er wel op terugvallen als er gedoe ontstaat over de feiten.

insteek van een interview

Een journalist wil iets weten. Van jou. Daarvoor is hij of zij van jou afhankelijk. Is een interview eenmaal gepland, dan kun je alleen nog maar afzeggen en dat is een zwaktebod c.q. een gemiste kans. Dus smeed het ijzer als het heet is, en dat is het moment dat een journalist je vraagt of hij jou kan interviewen. Vraag of hij (M/V) de bedoeling van het interview (insteek) op de mail wil zetten, wie hij nog meer interviewt, wat de lengte wordt van het artikel en uiteraard - als dat niet duidelijk is - voor welke krant of tijdschrift (en welk katern) het interview bedoeld is. Natuurlijk mag je vragen wat de vragen zijn, maar de kans is groot dat een journalist je dan wat algemene vragen voorschotelt. Het gaat in een interview altijd om de vragen achter die algemene vragen.  

Heb je feedback, aanvullingen, vragen of adviezen bij deze blog? Laat het mij weten.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Lees meer blogs


Reactie schrijven

Commentaren: 0