Externe en interne jaarverslagen SVB

Jaarverslagen

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland.

Sinds 2009 maken we voor de Sociale Verzekeringsbank het externe en interne jaarverslag. Daarnaast verzorgen we de eindredactie voor een financieel jaarverslag voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het externe en interne jaarverslag is steeds thematisch van opzet. Dat maakt de selectie van onderwerpen makkelijker.