'Iedereen had een ander idee van wat strategie eigenlijk is'

'En toch is het goed geweest', projectevaluatie van een strategie-proces

'En toch is het goed geweest' is een evaluatie van een strategieproces. Opdrachtgever was PSO, een ontwikkelingshulporganisatie die aan capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden doet. Het betrof een mediation-achtige evaluatie van een strategisch proces en de rol van het leiderschap daarbij.

Projectevaluatie, evaluatie, evalueren, verhalend evalueren
Projectevaluatie PSO VSO

Gekozen is voor een methodiek van één-op-één gesprekken in de vorm van gestructureerde diepte interviews. Nadat iedereen in het verhaal was geschreven, werden de dilemma's en sleutelmomenten in het proces in twee workshops besproken aan de hand van stellingen en citaten. Overbodig te melden dat het een delicaat proces betrof. Maar het resultaat was wel dat de kou uit de lucht was gehaald. Medewerkers bleven het oneens over de interventies van het leiderschap, maar snapten nu wel beter wat de beweegredenen waren. En het leiderschap snapte beter wat hun interventies onder medewerkers teweeg hadden gebracht. Ook de externe consultants begrepen eindelijk waarom ze maar geen grip hadden gekregen op het proces.  

citaat uit 'Had het ook anders gekund?'

'Iedereen had volgens mij een ander idee van wat een strategie eigenlijk is. Dat hadden we beter vooraf kunnen inventariseren. Dat kwam nu pas na een sessie of drie naar boven, en ja, dan is het lastig om dat alsnog te gaan doen. Bovendien was de sfeer niet open, niet transparant en niet veilig genoeg om de cruciale vragen vanuit de organisatie aan de orde te stellen. Mensen voelden zich niet veilig om hun eigen onduidelijkheden en onzekerheden naar voren te brengen.  De methode en persoonlijkheid van de facilitator versterkten dat alleen maar, Want als het al aarzelend gebeurde, dan werd het de grond in geboord.'

Karin de Graaf, projectleider PSO


projectevaluatie

Projectevaluatie, evalueren, evaluatie

Voor evaluaties hebben wij een verhalende methodiek ontwikkeld, waarbij we op zoek gaan naar de oorzak-gevolg verbanden. Het is steeds wonderlijk om te zien - ook voor betrokkenen zelf - hoe processen zich precies hebben afgespeeld en wat daarvan de gevolgen waren. Eerst worden de individuele verhalen van betrokkenen in het projectverhaal geschreven. Dan komen de sleutelmomenten vanzelf aan de orde. Vervolgens worden in een workshop alle dilemma's en verbeterpunten besproken. 

Meer projectevaluaties bekijken?

 

  • Jongens, wat gebeurt hier? Evaluatie van de herprofilering van de Stadhouderskade in opdracht van IBA.
  • 'Toch gelukt' over het doortrekken van de VU-tram i.o.v. Dienst Infrastructuur Verkeer & Vervoer (DIVV). Niet alleen van je fouten, maar ook van je succesverhalen kun je leren.
  • 'Wat kost zo'n gebouw?' over een bazige opdrachtgever, een jonge projectmanager en een eigenwijze Rijksdienst. Hoezo spelen ego's geen rol in gemeentelijke projecten? De verhuizing van het Stadsarchief van de Amsteldijk naar De Bazel op de Vijzelstraat en de verbouwing van De Bazel had heel wat voeten in de aarde. i.o.v. ProjectManagementbureau Amsterdam (niet gepubliceerd).
  • De Knoop in de Balk; projectevaluatie van een ontstane vertragingsschade.
  • Meesters op de vierkante meter; de aanleg van busstation Bijlmer ArenA

  • Lijntekeningen; de IJtram in 11 persoonlijke portretten