· 

Position paper maken (1); wat is een position paper?

Met een position paper propageert een organisatie een standpunt of visie. Bijvoorbeeld met de bedoeling om beleidsmakers, besluitvormers, een specifieke doelgroep of de publieke opinie te engageren, interesseren of te overtuigen. Daarnaast leggen organisaties de rationale van hun positionering als organisatie vast in een position paper: wie zijn wij, waarin onderscheiden we ons? En organisaties zetten de position paper ook intern in als een functie van een veranderingsproces. Deel 1: wat is een position paper?

vragen die aan een position paper vooraf kunnen gaan:

 • Hoe bepalen we in dit geschil, in dit conflict of in deze rechtszaak onze positie?
 • Hoe overtuigen we beleidsmakers van onze zienswijze?
 • Hoe verwoorden we als organisatie ons standpunt in dit issue naar buiten toe?
 • Hoe nemen we een specifieke doelgroep mee in onze zienswijze? 
 • Hoe communiceren we dit complexe onderwerp of deze gevoelige kwestie? 
 • Hoe positioneren wij onze organisatie op een relevante, onderscheidende en geloofwaardige manier?
 • Hoe vertellen we wie we zijn, wat we doen, hoe we dat doen en wat daarbij onze toegevoegde waarde is?
 • Hoe brengen we onze purpose, de ‘WHY’, onze raison d’être of license-to-operate onder woorden? 
 • Hoe gaan we ons positioneren na deze reorganisatie, doorontwikkeling of fusie?
 • Hoe verwoorden we het waarom en waartoe van de verandering?
 • Hoe formuleren we onze kernwaarden? 
 • Hoe positioneren we ons als team, dienst of afdeling binnen een grotere organisatie en daarbuiten? 
 • Hoe positioneren we ons als project, programma of proces naar binnen en naar buiten toe? 
 • Hoe inspireren we medewerkers met onze visie, missie of strategie? 
Position paper maken
Hoe maak je van een bord spaghetti een bord asperges? Dit is vaak waar het bij position papers op neerkomt.

de definitie van een position paper

De definitie van de position paper zou ongeveer kunnen zijn: een position paper is een document waarin de standpunten, opvattingen, perspectief of visie van een organisatie over of op een specifiek onderwerp uiteen worden gezet. Doel van een position paper is om te overtuigen of om begrip te kweken voor het eigen standpunt door argumentatie, argumenten en bewijsvoering. 

 

Het belangrijkste kenmerk is dat een position paper zich verhoudt tot andere standpunten c.q. positioneringen. Er zit altijd een element in van hoor en wederhoor. Tweede kenmerk: een position paper moet weerlegbaar zijn. De argumentatie, de argumenten en de bewijsvoering moet onderuit te halen zijn. Anders is het ook geen position paper. Dat doet natuurlijk een beroep op de opstellers.

 

Wat valt er onder de noemer position paper:

 • Wetenschappelijke publicaties
 • Het opiniestuk
 • De column
 • Het essay
 • Het adres
 • De brandbrief
 • Een prospectus
 • Een wetsvoorstel
 • De beleidsnota
 • Pleitnota
 • Het adviesrapport
 • De open brief (vooral populair rondom Prinsjesdag)
 • De petitie (inhaak-moment)
 • Het manifest
 • Het pamflet (twijfelachtig, want vaak ideologisch en dus niet weerlegbaar)
 • Het investeringsplan
 • Het visiedocument
 • Een verkiezingsprogramma
 • Een omvangrijke offerte

Daarnaast wordt de position paper gebruikt als functie voor het positioneren van een organisatie, haar product of dienst en als functie van een veranderingsproces. Die vormen behandelen we eerst kort, alvorens terug te keren naar de position paper waarin een standpunt of visie wordt verdedigd. 

de position paper als functie van de positionering van een organisatie

 

Voor de Afdeling Huisvestingsontwikkeling van de Universiteit van Amsterdam hebben we een position paper gemaakt om de Afdeling te positioneren in de waardeketen en de rol en functie van de Afdeling meer profiel te geven onder interne en externe stakeholders. Publiek vanaf 2024.

Organisaties willen op een krachtige en heldere manier hun onderscheidende vermogen en/of hun toegevoegde waarde kunnen laten zien. De positionering is dan de totempaal waar de marketing en communicatie omheen danst. Door het ontwikkelen van een positionering en die in een position paper vast te leggen, verzekeren organisaties zich er dan van dat hun verhaal intern en extern op een eenduidige manier wordt verteld. Dat geldt voor bedrijven, goede doelen en zelfs voor een monopolist als de overheid. Anders houdt iedereen er een eigen versie op na en dat is niet bevorderlijk voor de branding en de profilering. 

 

Voor de positionering van je organisatie kijk je kritisch en analytisch naar de manier waarop concurrenten zich positioneren, naar de waarde die je in de ogen van je klanten, donateurs of burgers toevoegt en naar wat de maatschappelijke context van de organisatie vraagt. Daar zit ook een parallel met de position paper in klassieke zin, omdat je een standpunt of zienswijze ook afzet tegen oppositionele en alternatieve opvattingen en visies. Dat is de kern van het woord 'positioneren'. Positioneren doe je immers niet in het luchtledige, maar 'ten opzichte van'.

position paper als functie van een veranderingsproces

De position paper wordt ook ingezet als functie van een veranderingsproces. Dan is de position paper dus niet per se zelf het eindproduct, maar veel meer het goed onderbouwde en leidende draaiboek bij en voor het veranderingsproces. Dan gaat het om het waarom en waartoe van de verandering. Zonder zo'n verhaal kom je immers ook niet tot een scherpe 'wat' of tot een effectieve 'hoe'. Met dank aan de Golden Circle van Sinek. De position paper is dan de argumentatie en de rationale voor het narrative-of-change, het verander-programma en de kernboodschappen per doelgroep per fase (begin, midden, eind). Kijk voor meer informatie op: Workshop Positioneren en Communiceren bij verandering

Masterclass Opiniestuk schrijven

Ben je zelf bezig met een position paper en zoek je een ervaren redacteur of ghostwriter?

Wil je liever eerst 'Sparren met een collega van buiten'

Wil je zelf schrijven, maar zoek je een 'Coach bij Position Paper maken'.

Of wil je liever eerst de focus scherp krijgen? Kijk dan op: Focus helder krijgen in een brainstorm.

position paper in de klassieke betekenis

Position paper maken
Position paper voor Schadegarant (2020) over het maatschappelijk risico van schadeherstel in relatie tot ontwikkelingen in de automotive industrie. N.a.v. deze paper heeft Bovag/Focwa de branchenorm aangescherpt.

In deze blog gaat het verder om de vraag hoe je een position paper maakt waarin een standpunt, visie of zienswijze wordt gepropageerd waarmee een organisatie specifieke doelgroepen of de publieke opinie voor zich probeert te winnen.

 

Position paper bestaat uit 2 woorden in 1 volgorde. Eerst de position en dan de paper. En om de position te bepalen, kijk je kritisch-wetenschappelijk (dus objectief) naar het eigen standpunt en kritisch-wetenschappelijk naar oppositionele of alternatieve standpunten, naar de stand van de wetenschap, naar de beeldvorming en naar de publieke opinie. Vaak gaat het om een 'issue'. Een issue is een controversieel onderwerp dat de gemoederen bezighoudt en dat de organisatie raakt. Kijk hier voor meer over issue management.

position paper en issue management

Klassieke domeinen waarin de position paper in deze betekenis een rol speelt zijn: het rechtsbedrijf; denk aan pleidooien, pleitnota's en de route naar waarheidsvinding. In de corporate wereld van bedrijven, NGO's, brancheorganisaties en instituties bepleiten organisaties op een wetenschappelijk onderbouwde manier een standpunt in publieke media, denk aan talkshows en programma's als 'Oog in oog' en 'Buitenhof'. En ook in de academische wereld speelt de position paper in die zin een rol omdat waarheidsvinding via een clash of opinions tot stand komt; je confronteert het ene met het andere (dialectiek) en dat is de weg naar waarheid. Het rechtsbestel, de journalistiek en de academische wereld zijn meteen ook de drie domeinen waarin het beginsel van 'hoor-en-wederhoor' een centrale rol speelt. Domeinen waarin we position papers in relatie tot issue management vaak terugzien zijn: de medische wereld, de economie, het onderwijs- en maatschappelijke en ecologische (duurzaamheid) domeinen. En dan vooral in de context van (voorgenomen) beleid.

Het opiniestuk is een variant van de position paper in de klassieke betekenis. Kijk hier voor de Training Opiniestuk Schrijven

de position paper en public affairs

Behalve specifieke doelgroepen als (toekomstige) medewerkers, leden, donateurs, aandeelhouders, klanten, investeerders, keten- en brancherelaties kan een position paper ook meer generieke doelgroepen op de korrel hebben zoals politici, beleidsmakers, adviserende colleges, de media, de publieke opinie, bestuurlijke gremia, de sector of de branche. Daarmee zit de position paper in de hoek van Public Affairs (PA). Public heeft betrekking op het maatschappelijk karakter van voorgenomen beleid dat een organisatie kan raken. En ‘affairs’ op de thema's die een organisatie kunnen raken. Denk aan wetgeving m.b.t energie, gezondheidszorg, onderwijs, beloning of ESG-aspecten, aan belastingen en aan de verkrijgbaarheid van accijns-producten als alcohol, tabak en benzine. Het is een vorm van maatschappelijke argumentatie of public advocacy volgens een bepaald schema. In de praktijk valt Public Affairs samen met lobbyen. En onder lobbyen verstaan we een heel scala aan activiteiten die erop zijn gericht om politici en media (dus het publiek) te beïnvloeden om zo voorgenomen of voorgestaan beleid uit te kunnen voeren. Je zou kunnen zeggen dat de position paper de wetenschappelijke variant is van lobbyen. Dat maakt de position paper ook zo overtuigend en effectief.

 

Position paper Duurzaamheid voor verzekeringsintermediair Schadegarant. In deze paper benadrukken we dat samenwerking tussen verzekeraars en schadeherstelbedrijven essentieel is om meer impact te maken als het gaat om duurzaamheid. N.a.v. deze paper heeft het Verbond van Verzekeraars het thema 'duurzaam schadeherstel' op de agenda gezet en voert  Bovag/Focwa een vervolgonderzoek uit.

Bob Duynstee is een ervaren communicatieadviseur met een juridische en journalistieke achtergrond in de landelijke dagbladjournalistiek

wij hebben o.a. position papers gemaakt voor:

EEN KENNISMAKINGSGESPREK IS KOSTELOOS EN VRIJBLIJVEND

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

verder lezen?

Print Friendly and PDF

Reactie schrijven

Commentaren: 0