top of page

Buyer persona maken of klantprofiel maken; onze tips

Klantprofielen, buyer persona's of customer persona's maak je om je klant tot in de haarvaten van je organisatie te snappen? En om te laten zien dat de klant in jouw organisatie centraal staat. Hoe maak je klantprofielen of persona's en wat doe je ermee?

Wie is je klant? Hoe ziet die er uit? Hoe heet die? Wat doet die? Waar woont hij of zij? Wat zijn zijn/haar drijfveren in het leven in relatie tot jouw dienst of product? Een buyer persona of customer persona is een gedetailleerd profiel van een voorbeeldkoper of voorbeeldklant op basis van voorkeuren, emoties en gedrag. Ze vormen de basis voor je contentmarketing, marketingstrategie, sales en R&D. Maar ook in de sfeer van overheidsinterventies worden klantprofielen gemaakt met een naam en een gezicht, met motieven, verlangens en doelen in het leven. Bijvoorbeeld om beter te snappen welk beleid bij welke doelgroep werkt. Buyer persona en storytelling
Een buyer persona of customer persona is een gedetailleerd profiel van een voorbeeldkoper of voorbeeldklant op basis van voorkeuren, emoties en gedrag.Twaalf typologieën

Ken je klant. Dat is de grondwet van de marketing. Niet oppervlakkig, maar van binnenuit. Als je je klant niet kent, kun je ook niet klantgericht werken. Nu heeft geen enkel bedrijf slechts één type klant. Demografische factoren en persoonlijkheidstypologieën leiden tot marktsegmentatie en verschillende klantprofielen die weer van verschillende touchpoints en kanalen gebruik maken. Natuurlijk, klanten van FMCG zijn weer van een andere orde dan b2b-klanten van een bedrijf als HP Valves dat hogedruk-afsluiters maakt voor energiecentrales wereldwijd. En zelfs daar zal elke professionele inkoper toch weer net iets anders in de wedstrijd zitten. Aan de andere kant: het aantal variabelen is ook weer niet eindeloos. Ook hele grote bedrijven kunnen de verscheidenheid aan klanten herleiden tot twaalf typologieën.  Buyer persona en storytelling
Als je er op een of andere manier niet voor bent om frustraties, zorgen en problemen van mensen op te lossen, dan heb je op de markt ook niks te zoeken


Levensechte verhalen

Bij het maken van persona's gaat het om profielen, gebaseerd op levensechte verhalen en scenario's van mensen van vlees en bloed. Van mensen die zich zorgen maken, een probleem hebben of zich gefrustreerd voelen. Als het daarbij zou blijven, zitten we opeens allemaal in de hulpverlening. Maar gelukkig blijft het daar niet bij. Mensen willen van hun problemen, frustraties en zorgen af. Ze willen vooruit in het leven, stellen doelen en streven ambities na. En anders helpt marketing en reclame daar een beetje bij. Want als je er op een of andere manier niet voor bent om frustraties, zorgen en problemen van mensen op te lossen, dan heb je op de markt ook niks te zoeken.  

Geef je buyer persona een naam

De manier waarop je die profielen maakt, kunnen uiteraard verschillen. Leeftijd, geslacht, woonplaats, beroep, inkomen, gezinssituatie, hobby's en interesses, vrije tijd, prioriteiten, doelen, persoonlijkheidskenmerken, motivaties, angsten, zorgen, frustraties, merken waar iemand zich graag mee associeert en uiteraard de overtuigingen in relatie tot het product of de dienst. De laatste categorie is vergelijkbaar met de categorie user stories. Zelfs een mini-bio kan voor een buyer persona ingezet worden. Maar je hebt ook hele beperkte buyer persona's of klantprofielen die maar op een beperkt aantal relevante criteria een beeld schetsen van een type klant.


Je geeft elk type een eigen naam. Die namen (personen) gaan vervolgens een eigen leven leiden in je organisatie. Productinnovatie? Wat zou John daarvan vinden? En Jane? Globaal begint elk proces voor het ontwikkelen van persona's met het verzamelen van informatie. Dat begint met deskresearch, dus het naslaan van onderzoek, literatuur, internet etc. Vervolgens breng je persona's tot leven aan de hand van interviews met klanten/klantgroepen. Interviews zijn uiteraard gericht op rationele behoeften en emotionele dispositie m.b.t. het product en op andere factoren die van invloed zijn op oriëntatie op en het aanschaf-gedrag van het product. Soms zit er na de deskresearch nog een stap, namelijk in het geval van een professionele groep die de doelgroep van binnenuit kent.Buyer persona en storytelling
Jouw product of dienst is uiteindelijk het doel van de reis van je held.  


De essentie van een klantprofiel of buyer persona is storytelling

De kern van een klantprofiel of buyer persona bestaat uit de centrale elementen uit de wereld van storytelling. Je promoveert in de eerste plaats je klant tot held in jouw verhaal. Dat doe je niet eens om je klant op een voetstuk te plaatsen - al is dat  natuurlijk wel zo handig - maar dat doe je om je bewust te worden van de denkbeeldige reis die je klant aflegt om uiteindelijk jouw product te kopen of jouw dienst af te nemen. Je klanten (die helden dus) hebben zorgen, frustraties of problemen. Daar willen ze vanaf of iets aan doen. Dat zijn ambities of doelen die je held zichzelf stelt. Of die door anderen aan hem of haar gesteld worden. Denk aan goed bedoelde adviezen of sociale druk. Die ander is dan vaak een mentor. Die mentor-rol kun je als aanbieder ook heel goed zelf pakken. Vervolgens heb je helpers en vijanden. Helpers helpen je held op zijn reis en vijanden beletten juist je held om bij jouw product of dienst uit te komen. Helpers en vijanden kunnen actoren en factoren zijn. Jouw product of dienst is uiteindelijk het doel van de reis van je held.  Het klantprofiel van de klant die niet voor jou kiest

De reden van klantprofielen is natuurlijk dat je leert denken als je klant. Althans: dat je met je klant in alle facetten van je productprocessen rekening houdt. Maar er zijn ook leads die je niet weet te converteren tot klant. Wat is daar de reden van? Waarom stellen ze een aanschaf uit? Waarom kiezen ze voor een ander? Wat is dan het belangrijkste besliscriterium? Dat zijn relevante vragen. Hoe ziet de klant eruit die niet voor jou kiest? En voor welk bedrijf of product kiezen ze dan en waarom? Probeer ook te achterhalen wat juist voor jouw klanten de reden was om juist wél voor jou te kiezen. Waar slaan klanten op aan? En op welke zoekwoorden hebben ze jou gevonden? Persona's en overheidsbeleid

Ook bij de overheid kun je met persona's werken. Een mooi voorbeeld is de aanpak 'Eenzaamheid' in Amsterdam. Dat vraagstuk was voor 2016 nog niet goed in beeld gebracht. Op het moment dat dat wél in kaart was gebracht, bleken er 300.000 inwoners van Amsterdam tot de doelgroep te behoren, waarvan 80.000 op een of andere manier hulp nodig hadden. Dan gaat het om eenzame statushouders, eenzame ouderen, eenzame studenten en zelfs om eenzame scholieren. Uiteindelijk hebben we acht persona's opgesteld om beter te snappen om wie het gaat zodat professionals daar hun aanpak op kunnen afstemmen. Wat bleek: baat het niet, dan schaadt het wél! Of iemand sociaal of emotioneel eenzaam is, maakt enorm uit voor de interventie.    

Comments


bottom of page