top of page

Content mapping en ChatGPT; hoe doe je dat?

Content marketing is een gestructureerde manier om je online te manifesteren. Om leads te genereren, om van leads klanten te maken en van klanten vaste klanten. Elke fase in het aankoopproces kent zijn eigen karakteristieken. Met content mapping breng je de informatiebehoefte van je doelgroep in kaart om vervolgens precies de informatie en de formats aan te bieden waarnaar je prospect op zoek is. Daar kan ChatGPT je goed bij helpen.

Om te zien hoe ChatGPT je bij content mapping kan helpen, moeten we eerst kijken naar het aankoopproces en naar de het klantprofiel. ChatGPT heeft namelijk specifieke informatie en een specifieke rol nodig.HET AANKOOPPROCES EN HET KLANTPROFIEL

Eerst het aankoopproces, de buyer journey. Dat proces kent drie fases:

 

  • Bewustwordingsfase met als belangrijkste vraag: hoe kan ik mijn probleem oplossen en welke oplossingen zijn voorhanden?

  • Overwegingsfase met als belangrijkste vraag: welke oplossing is het meest geschikt?

  • Beslisfase met als belangrijkste vraag: wie kan mij daarbij helpen?

 

Dan het klantprofielMet buyer persona's ontwikkel je een scherper beeld van je klant, diens voorkeuren, aversies en wakkerlig-punten.AANKOOPGEDRAG

Met de buyer journey en de buyer persona's samen kun je nu ChatGPT dieper laten inzoomen op het aankoopgedrag van je klant in de verschillende fasen van het aankoopproces. Uiteraard verschilt dat per product. De inkoop van afsluiters voor energiecentrales is een totaal ander proces dan de aanschaf van een computertas. De b2b-wereld werkt anders dan de b2c-wereld. En binnen de b2b-wereld verschilt het aankoopgedrag per sector. Dat heeft ook met cultuurverschillen te maken. Daar zul je ChatGPT over moeten informeren.CONTENT MARKETING MATRIX 

Om ChatGPT per fase van het aankoopproces beter te benutten, kun je eerst kijken hoe je de content in elke fase van het koopproces kunt matchen met de informatiebehoeften van je buyer persona via verschillende kanalen en media. Daarvoor kijk je naar de content marketing mix of matrix.Content Mapping; 1001 Storytelling
De Content Mapping Matrix van Smart Insight


CHATGPT EN CONTENT MAPPING

Het Content Mapping model van Smart Insights is een handig denkmodel als voorbereiding om met ChatGPT aan de slag te gaan. Het content-kwadrant is verdeeld over twee assen, waarbij de horizontale as de fases van de buyer journey volgt (van bewustwording naar beslisfase) en de verticale as de aan die fases gekoppelde dispositie van emotioneel tot rationeel. In dit model kun je vervolgens de verschillende content-vormen onderbrengen. Het model onderscheidt er vier. Met de klok mee: 

 

  • Entertainende content (bewustwordingsfase = emotioneel)

  • Inspirerende content (aankoopfase = emotioneel)

  • Overtuigende content (aankoopfase = rationeel)

  • Educatieve content (bewustwordingsfase = rationeel)HET DOEL EN DE DOELGROEP

Om met ChatGPT aan de slag te gaan, leg je ChatGPT eerst uit in wat voor business je zit en wat je verdienmodel is.

Bijvoorbeeld door jezelf te positioneren t.o.v. je concurrenten en waarom klanten voor jouw producten of diensten kiezen. Maak duidelijk wie de doelgroep is: wie zijn de beoogde lezers, kijkers of luisteraars? Wat zijn hun kenmerken, interesses en behoeften? Geef aan of je klanten wilt informeren, overtuigen, entertainen of verder wilt helpen? Je kunt zelfs nog een stap verder gaan door de vraag te segmenteren naar de verschillende fases in het aankoopproces. Dat voer je dus eerst in (prompts). Vervolgens vraag je Chat kwalitatieve, relevante en contextuele ideeën die aansluiten bij de zoekintentie van gebruikers.


CONCRETE IDEEËN

Door de invalshoek met prompts steeds aan te passen en ChatGPT opnieuw naar tien ideeën voor geschreven blogs te vragen, kom je stapsgewijs dichter bij ideeën die je vervolgens aan ChatGPT kunt vragen om verder uit te werken in blogs waarbij je aangeeft of je doelgroep gewend is om te lezen of juist visueler is ingesteld, de toon en stijl die bij jou past. Je kunt zelfs vragen naar relevante informatiebronnen die kunnen helpen bij het genereren van de content. Dit kunnen onderzoeksrapporten, statistieken, case studies, interviews, of andere bronnen zijn. EN je bent natuurlijk niet gebonden aan geschreven blogs, maar kunt ook vragen naar ideeën voor korte video-quotes als teaser voor een  interview, audiofragmenten in combinatie met infographics of een fotoverhaal op muziek of met voice over.ZOEKWOORDEN EN ACTIE

Het invoeren van zoektermen en sleutelbegrippen helpt natuurlijk straks bij de vindbaarheid van je blog en het optimaliseren voor zoekmachines. Die termen kun je ook eerst aan ChatGPT vragen. Geef ook de gewenste lengte en omvang op: kort en beknopt of juist uitgebreid en diepgaand? En wat wil je dat de klant na het lezen van de blog doet? Ook handig als je dat aangeeft, zodat ChatGPT daar naartoe kan werken. Bijvoorbeeld: moeten je klanten geïnformeerd worden, een product kopen, een discussie starten, of iets anders?MEDIA, KANALEN EN PLANNING

Denk ook eens aan ideeën voor kanalen van anderen, denk aan online fora, aan Youtube, LinkedIn, Instagram of ideeën voor korte, nieuwswaardige headlines en prikkelende vragen op X. Waar het hier om gaat is om de kanalen te combineren en zo met dezelfde content (maar dus niet in dezelfde vorm) meer bereik te krijgen. Dan is er nog één aandachtspunt: wanneer breng je welke content via welk kanaal? Denk ook aan inhaak-momenten (kerstmis, voorjaar, WK/EK, Prinsjesdag, vader/moederdag etc). Dat kan soms verrassende ideeën opleveren.

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page