top of page

Storytelling; sturen op beeldvorming is sturen op verhalen

Een organisatie is een gezamenlijk streven naar een gemeenschappelijk doel. Een doel waar iedereen zijn steentje aan moet kunnen bijdragen. Een doel waar mensen zich goed bij voelen; klanten, medewerkers, investeerders. Dan gaat het om missie, visie, purpose. Verhalen spelen daarin een centrale rol. Sleutelen aan verhalen, is sleutelen aan de beeldvorming.

Beeldvorming wordt door narratieven bepaald. Het narratief is de eenheid waarin beeldvorming werkt. Wil je iets aan de beeldvorming veranderen, dan zul je hoe dan ook iets aan het narratief moeten veranderen. En om het narratief te veranderen, zul je eerst het narratief moeten kennen. 

Wat vertel je over je eigen organisatie? Wat vertellen anderen over jouw organisatie in de media, in de wandelgangen, bij de koffieautomaat, in de kantine en thuis aan de keukentafel? Met het analyseren van die micro-stories, zit je in het hart van de beeldvorming. En vanuit dat hart kun je ook gaan sturen op beeldvorming. Hoe? Door de micro-stories te analyseren en te duiden: wat zeggen deze verhalen op de aspecten van het corporate narrative? Door betekenis te geven of een andere betekenis te geven aan bepaalde verhaalelementen of onderbelichte elementen uit te lichten, pas je het narratief aan en leg je daar meer nadruk op in de corporate communicatie.Storytelling en beeldvorming; 1001
Sturen op beeldvorming is sturen op verhalen.Sturen op beeldvorming werkt maar op één manier: verhalen ophalen rondom het specifieke element in het narratief en op basis van de analyse het narratief bijsturen via het juiste accent in de externe communicatie. Dat geldt overigens ook voor de interne beeldvorming.
Gerelateerde posts

Alles weergeven

Comments


bottom of page