Storytelling als communicatie bij verandering; vonk, vlam, vuur

Veel veranderingsprocessen verzanden of lopen vast. We hebben het niet goed gecommuniceerd, heet het achteraf. Maar omdat we dat nu al decennia roepen, wordt het misschien eens tijd om naar de communicatie te kijken als het gaat om verandering.

het dilemma van bestuurders als het om verandering gaat

Communicatie bij verandering, corporate storytelling bij verandering
Communicatie bij verandering is zelden effectief. Probeer het eens met storytelling. Dat werkt gegarandeerd!

Dit is het dilemma van bestuurders: als het denkproces vanuit de top start, dan zijn de oplossingen nog ongedefinieerd, dus het aantal alternatieven is maximaal. Je kunt nog heel veel keuzes maken. En naarmate je verder komt in het proces, komt er een moment waarop je zegt: dit gaan we doen. Dan is het aantal alternatieven 0.

 

Maar de belangstelling voor de oplossing gaat juist andersom. In de fase waarin alles nog kan, is er niemand geïnteresseerd. Maar naarmate het concreter wordt, gaan medewerkers zich afvragen of ze dat eigenlijk wel zo willen. En op het moment dat het aantal alternatieven 0 is, is de belangstelling maximaal en gaan bestuurders nog proberen om iets te repareren met wat medewerkers roepen. Maar dan ben je te laat. 


In een workshop storytelling leren we organisaties om verhalen te halen en te brengen, de organisatie verder te ont-wikkelen en zo dichter bij haar evolutionaire doel te brengen. 

Workshop storytelling en storytelling bij verandering
Workshop storytelling

medewerkers en Storytelling

Communicatie bij verandering, storytelling en verandering, storyteller en verandering
Elke verandering doorloopt altijd dezelfde fases. Dat is een universeel principe dat je terugziet in elke film. Wat dan als je organisatie de hoofdrol speelt?

Dus de kunst is om te kijken of je ergens rond het kruispunt van die twee lijnen medewerkers kunt mobiliseren om mee te denken. Waarom is dat belangrijk? Omdat organisaties 'weten' in welke richting ze zich dienen te ontwikkelen en die richting is niet het gevolg van pogingen in de boardroom om de toekomst te voorspellen en onder controle te krijgen, maar eerder een 'alsmaar voortgaand gesprek waarbij alle leden van de organisatie uitgenodigd worden om mee te praten over de vraag hoe de toekomst van de organisatie eruit moet gaan zien'. Ipse dixit Frédérique Laloux. En zo is het. Maar dat betekent wel dat je met je veranderverhaal moet aansluiten bij dat intuïtieve 'weten' van de organisatie en dus uit de organisatie de verhalen moet halen die je kunt gebruiken om de verandering te realiseren.  

leiderschap en storytelling

Het verhaal voor de verandering begint (vonk) met het verhaal van de leider. Liefst een betrokken verhaal. Zo persoonlijk mogelijk. Een verhaal over zijn/haar motivatie, ervaringen in de branche, persoonlijk leven, drive om met de collega’s te werken aan een toekomst-vaste organisatie. You name it. Dat verhaal dient als raamvertelling voor verhalen in de eerste fase: het waarom van de verandering, de urgentie van de verandering, nut en noodzaak van de verandering en - niet te vergeten - de belemmerende overtuigingen (vijand) die de verandering bedreigen. Die vijand ga je verslaan. Maar je kijkt vooral goed wie je vriend is. Dus niet vertellen wat je niet wilt, maar vertellen wat je wel wilt. Vriend en vijand zijn altijd factoren, nooit actoren (personen). 

vonk, vlam, vuur

Vervolgens ga je dat verhaal verdiepen door te kijken hoe het verandergoed landt en hoe ermee in de praktijk wordt omgegaan. Die 'vlammetjes' blaas je aan door er over te vertellen. Dat doet het leiderschap op alle niveaus in de organisatie. Zorg dat de vlammetjes overal in de organisatie zichtbaar worden. In de derde fase (vuur) wordt de verandering door de organisatie zelf opgepakt. Vonk, vlam, vuur is storytelling en storytelling is een beproefde methode voor verandering, transformatie en transitie. 

Print Friendly and PDF

Heb je feedback, aanvullingen, vragen of adviezen bij deze blog? Laat het mij weten.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


Reactie schrijven

Commentaren: 0