Storytelling en cultuurverandering; een voorbeeld uit de praktijk

'Wat kan storytelling voor ons betekenen', vroeg een directeur van een grote gemeentelijke dienst infrastructuur, verkeer en vervoer. Hij wilde een nieuwe werkwijze invoeren en zo een omslag in de cultuur realiseren. De hele organisatie moest risico-bewuster gaan werken. En wat kon storytelling dan betekenen?

storytelling en verandering

In hoeverre herkennen je professionals zich in de noodzaak om hun werkwijze aan te passen, vroeg ik. In de urgentie? Wat verstaan zij onder risico? En hoe vertalen zij dat naar hun dagelijkse praktijk? Heb je daar naar gevraagd? Deze benadering had hij niet verwacht, zoveel was duidelijk. In plaats daarvan had hij, zo proefde ik meteen, verwacht dat hij een reeks concrete tips kreeg waarmee hij zijn verhaal in de organisatie kon laten landen.   

verhalen ophalen

En dus vroeg hij wat dat met storytelling te maken had. Nou, zei ik, als je met storytelling wilt gaan werken, ga dan het thema 'risico' eerst eens in je organisatie beluisteren. Bevraag je professionals naar hun ervaringsverhalen en belevingsverhalen op het punt van risico. Hoe gaan zij om met faalkosten, met meerkosten, met risico's in het algemeen? Waar liggen ze wakker van? 


In een workshop storytelling nemen we deelnemers mee in de wereld van storytelling maar gaan we ook concreet in op een vraagstuk dat we met corporate storytelling benaderen. 

Workshop storytelling en storytelling bij verandering
Workshop storytelling

verhalen clusteren en construeren

En wat heb ik dan aan die verhalen?, vroeg hij lichtelijk geïrriteerd. Wat kan ik daar dan concreet mee doen? Nou, die verhalen cluster je op het punt van risico-beleving in je organisatie. Zo ontstaat een momentopname van het risicobewustzijn. En die momentopname laat je samen met anderen die bij de verandering betrokken zijn, eens op je inwerken: welke patronen vallen op? In welke sub-thema' s valt de risicobeleving uit elkaar? Welke rode draden zie je als het gaat om risicobeleving, risicodemping en risicobewustzijn? 

verhalen en Identificatie

En hoeveel fases zijn er dan, vroeg hij met bezorgde stem? Nou, op basis van die momentopname en de analyse ga je nu je eigen communicatie voorbereiden. Dat is waar je mee wilde beginnen, maar nu kun je putten uit de verhalen die je aangereikt hebt gekregen. Dat zijn verhalen die resoneren. Verhalen die raken omdat mensen zich erin herkennen en zich ermee kunnen identificeren. En ze kunnen zich ermee identificeren omdat het hun eigen verhalen zijn en omdat het hun eigen woorden zijn. Zo'n aanpak bevordert enorm de veranderingsbereidheid. 

het eigen verhaal vertellen

De dienstdirecteur had me met stijgende verbazing aangehoord. Het flauwe lachje om zijn mond sprak boekdelen. Daar ging hij niet aan beginnen, zoveel was wel duidelijk. Dan was hij de controle over zijn verhaal kwijt. Over risico gesproken, dacht ik. Maar hij zat absoluut niet te wachten op verhalen van anderen. Hij had een verhaal, een verhaal over risicobewuster werken. En dat verhaal wilde hij linksom of rechtsom bij de professionals naar binnen fietsen. Dus maakte hij de bedoeling van zijn vraag nu expliciet duidelijk: hoe ga jij mij met storytelling helpen om mijn verhaal hier te vertellen. Nou ja, zo dus, zei ik. En terwijl ik de echo van de hamer op hetzelfde aambeeld al hoorde, namen we afscheid. Uiteraard heb ik hem veel succes gewenst. Drie jaar later was de dienst opgeheven.  

Interesse in een workshop storytelling? Wij maken graag kennis!

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


Reactie schrijven

Commentaren: 0