· 

Workshop FOCUS: hoe vertel je het de anderen?

In deze workshops of rondetafels werken we aan focus, formulering en communicatie: wat is de kern van je boodschap bij een strategische (her)oriëntatie, bij verandering en bij visievorming? Hoe sluit die aan bij je kernwaarden en hoe communiceer je de boodschap? Dat verkennen we aan de hand van verdiepingsvragen, dialoog en groepsgesprek. Dan hoef je niet meer achteraf te zeggen: "We hadden het beter moeten communiceren."

werkwijze


workshop storytelling, cursus storytelling
In de workshop of het rondetafelgesprek werken we aan focus, afstemming en overeenstemming bij organisatievraagstukken.

Hoe kom je tot de kern van je boodschap? En hoe communiceer je die? Aan de hand van toekomstvragen, opdrachten, dialoog en het groepsgesprek werken we aan inzicht, focus, afstemming en overeenstemming op de kernboodschap en hoe je die communiceert. In 1 - 3 workshops of rondetafels gaan op zoek naar het waarom (de 'purpose'), de inhoud en de visie. Dat doen we via een outside-in benadering waarbij ik input van buiten naar binnen breng. Daarbij gaan we ook in op de rol van untold stories in de organisatie en belemmerende narratieven die het proces kunnen frustreren. 

onderwerpen voor de workshop/rondetafel


Wat kan er zoal op de agenda staan: visievorming, een issue, een veranderingsproces of een strategische (her)oriëntatie. Centraal staan vragen als: welke richting moet het op, waarom, wat willen we met elkaar bereiken en hoe gaan we dat doen. Inhoudelijk bemoei ik me niet met de discussie. Hooguit als het om de boodschap gaat, om de definitie, de bewoording of de formulering. Vervolgens kijken we hoe het resultaat aansluit bij de kernwaarden van de organisatie en hoe je de boodschap kunt communiceren. De vraag 'Hoe vertel ik het mijn stakeholders?' staat nadrukkelijk op het programma, maar komt pas aan de orde als we de kernboodschap hebben geformuleerd. 

wat levert een rondetafel/workshop op?


Workshop storytelling
In mijn workshop maken we van een bord spaghetti een bord asperges. Op het menu staat inzicht, focus, afstemming en overeenstemming.

Inzicht, zelfvertrouwen, commitment, eigenaarschap, focus, afstemming, overeenstemming, definiëring en formulering van de kernboodschap en de input voor het communicatieplan. Soms ook een slogan of motto. Uiteraard wordt de workshop volledig op maat samengesteld. De drie fases van de workshops liggen meestal wel vast: inventarisatie, verdieping en uitkomst. 

wij verzorgden workshops/rondetafels onder andere voor:verandering, transformatie en transitie


Het centrale thema van storytelling is ontwikkeling, verandering, transformatie en transitie. Dat is één van de manieren om te kijken naar communicatie bij verandering. Vanuit leiderschap en communicatie is veranderen vooral het organiseren van een corporate conversatie rondom de verandering. Maar dan moet er wel een gedeelde visie zijn vanuit de top over nut en noodzaak van de verandering, over de strategie en over het doel. Dan kan het verder over het proces zelf gaan, over wat iedereen daaraan kan bijdragen, over de te verwachten uitdagingen en vooral over het perspectief dat de verandering oplevert.

corporate conversatie

Zo'n corporate conversatie voer je op basis van een gefaseerd communicatieplan voor de verandering. Vanuit de workshop of rondetafel werken we het communicatieplan uit. Op basis van dat plan initiëren en faciliteren we de corporate conversatie. Deze conversatie is de basisvoorwaarde voor elke verandering in een organisatie. 

Vraag hier de workshop 'FOCUS' aan of bel Bob op 06 - 54.222.976

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Meer weten?


WORKSHOPLEIDER


Rondetafels en workshops worden begeleid door Bob Duynstee, moderator, gespreksleider en advocaat van de duivel. 


'Enorm bedankt voor je hulp. Fantastisch dat je op zo’n korte termijn iets moois hebt neergezet! Het is gaan borrelen, er worden ideeën gedeeld en dat is een mooi begin.'


'De storytelling-lessen heb ik meteen met succes in praktijk gebracht in een motivatiebrief voor een studiereis vanuit ons ministerie naar Washington en New York.' 


'Bob is een enthousiaste en leuke spreker die zware onderwerpen op een lichte manier kan brengen, met humor maar vooral met focus en overzicht.'


'Dank voor de inspirerende workshop. Ik vind het erg interessante materie en heb inmiddels ook The Hero with a Thousand Faces besteld voor een verdere verdieping!'


'Veel oh-ja en aha-momentjes. Heel verhelderend was de aangeboden structuur om snel een outline te maken voor een Kamerbrief en bij de processtukken.'


'We zijn je ontzettend dankbaar voor je harde werk, goede vragen én dat je ons gemotiveerd wist te houden en vertrouwen gaf dat we op de goede weg waren.'


Reactie schrijven

Commentaren: 0