· 

Workshop storytelling

De rol van verhalen in organisaties is zwaar onderbelicht: in inhoudelijk, technisch, cultureel, strategisch en psychologisch opzicht. Daardoor ontwikkelen organisaties zich niet alleen sub-optimaal, ze komen ook minder goed uit de verf. Het verlies in termen van communicatiekracht en branding is nauwelijks te becijferen. Met onze workshop storytelling maak je het beste begin om de communicatie krachtig te verbeteren.

Het is inderdaad het buzzword van de eeuw: storytelling. Wij kiezen voor de wetenschappelijk benadering van storytelling. Daarnaast kijken wij in onze workshop ook naar de rol van de untold stories. Dat zijn verhalen die als donkere materie de ontwikkeling frustreren en de cultuur beïnvloeden. Hoe herken je die en hoe maak je die onschadelijk? En we kijken naar de vraag hoe je een corporate story kunt maken en wat corporate storytelling nou precies is. 

wat komt er in onze workshop storytelling aan de orde?

In onze workshop komen vragen aan de orde als:  

  • Wat zijn de principes van storytelling?
  • Hoe werkt corporate storytelling in de praktijk?
  • Hoe faseer je verhalen in een traject?
  • Hoe vind je verhalen die er toe doen?
  • Hoe maak je verhalen die er toe doen?
  • Hoe vertel je verhalen die er toe doen?
  • Hoe stuur je op verhalen?

wij verzorgden workshops storytelling voor o.a.

sterke punten van verhalen

We leren je de techniek van verhalen maken, verhalen ophalen, verhalen analyseren en verhalen vertellen. Kijk bijvoorbeeld eens op het verbeteren van de communicatie met technieken uit de wereld van storytelling. Maar we laten ook zien hoe je door de bril van het verhaal naar je eigen organisatie kunt kijken en zo kunt zien in welke film je zit. Door authentieke verhalen te clusteren rondom een thematiek en te analyseren op aspecten, kom je heel dicht op de belevingswerkelijkheid van stakeholders te zitten. We laten zien hoe dat werkt. 

centrale thematiek van storytelling

In onze workshop gaan we in op het centrale thema van storytelling: ontwikkeling, verandering, transformatie en transitie. Dat is één van de manieren om te kijken naar communicatie bij verandering. Vanuit leiderschap en communicatie is veranderen vooral het organiseren van een corporate conversatie rondom de verandering. Zo'n corporate conversatie voer je op basis van een gefaseerd communicatieplan voor de verandering. Deze conversatie is de basisvoorwaarde voor elke verandering in een organisatie. Vanuit de workshop werken we samen het communicatieplan uit. 

Onze workshops worden verzorgd door Bob Duynstee. Bob heeft een ruime journalistieke achtergrond, is jurist, communicatie-specialist en een ervaren storyteller.

'Enorm bedankt voor je hulp. Fantastisch dat je op zo’n korte termijn iets moois hebt neergezet! Het is gaan borrelen, er worden ideeën gedeeld en dat is een mooi begin.'

'Bob is een enthousiaste en leuke spreker die zware onderwerpen op een lichte manier kan brengen, met humor maar vooral met focus en overzicht.'

'Dank voor de inspirerende workshop. Ik vind het erg interessante materie en heb inmiddels ook The Hero with a Thousand Faces besteld voor een verdere verdieping!'

'We zijn je ontzettend dankbaar voor je harde werk, goede vragen én dat je ons gemotiveerd wist te houden en vertrouwen gaf dat we op de goede weg waren.'

'Veel oh-ja en aha-momentjes. Heel verhelderend was de aangeboden structuur om snel een outline te maken voor een Kamerbrief en bij de processtukken.'

'De storytelling-lessen heb ik meteen met succes in praktijk gebracht.'


Onze workshop storytelling is rijker dan rijk. Niks zal meer hetzelfde zijn. Schrijf je nu in!

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Reactie schrijven

Commentaren: 0