· 

Training Opiniestuk Schrijven

Opiniepagina’s in landelijke dagbladen bieden zes dagen in de week een platform voor opvattingen en visies. Niet alleen voor politici, burgers en bestuurders, maar ook voor professionals. Hoe kom je nu met je opvatting of visie op zo’n opiniepagina? Daar gaat de training ‘Opiniestuk Schrijven’ over. Het effect van deze training reikt echter verder dan alleen de publiciteit. Ook presentaties, rapporten, position papers en zelfs offertes zijn gebaat bij de lessen ‘kritisch denken en schrijven’ uit deze training.

 

De training bestaat uit een praktisch deel en een meer theoretisch deel, met overigens ook veel voorbeelden en eigen ervaring. Het praktische deel wordt ingevuld door de opdracht aan deelnemers om een opiniestuk te schrijven. Deelnemers krijgen voorbeelden van opiniestukken toegestuurd, indien mogelijk op hun eigen vakgebied. Daarnaast krijgen deelnemers handige tips aangereikt voor het schrijven van een opiniestuk, inclusief praktische aanwijzingen, waaronder omgaan met Chat GPT.

praktijkgerichte training

Deelnemers ontvangen individuele feedback op hun stuk, waarna we de aangepaste stukken tijdens de training bespreken. De ambitie is om met de training te komen tot publicabele opiniestukken. We behandelen valkuilen als: teveel detail, geen rode draad, onduidelijke structuur. Zomaar wat gebreken waarop het spaak kan lopen. Dat is heel begrijpelijk omdat deelnemers vaak diep in de materie zitten en niet zelden inside-out gericht zijn. In de training leer je hoe je de lezer in het verhaal trekt en een overtuigende voorstelling van zaken geeft met een kop en een staart waarin hoofdzaken van bijzaken worden onderscheiden, in een logische opbouw, met valide onderbouwing en bewijsvoering in zo weinig mogelijk woorden.

Wat komt er in de training 'opiniestuk schrijven' aan de orde

  

• VOORBEREIDING

o Weerstand

o Vaardigheden

o Tijdsbesteding

o Bronnen

o Chat GPT

• SCHRIJFPROCES

o Emotie versus ratio

o Veel voorkomende valkuilen

o Abstract, wollig en verhullend taalgebruik

o Voorbeeld, anekdote, metafoor

o Citaten, citeren en verwijzen 

o Kwantificeren en kwalificeren

o Chat GPT

o Feedback

• STRUCTUUR

o Kop

o Intro

o Argumenten

o Overgangen

o Conclusie

• ARGUMENTATIE

o Categorieën argumenten 

o Drogredenen

o Signaalwoorden

o Chat GPT

o Argumentatieschema

• CREATIVITEIT

o Relativering

o Ironie

o Humor

• INDIENEN

 o Praktische tips

stramien voor het schrijven


Deelnemers krijgen een beproefd stramien aangereikt dat ze voor elke publicatie kunnen gebruiken. Of dat nou een wetenschappelijke publicatie is voor een vakblad, een opiniërend artikel voor een publieksblad, een onderzoeksvoorstel, offerte of bijdrage voor de interne of externe communicatie van de organisatie. Sterker: de aangereikte structuur helpt hen ook bij presentaties, rapporten, offertes en speeches.

Trainer


Bob Duynstee studeerde rechten aan de UvA. Na zijn studie schreef hij van 1990 tot 2000 voor landelijke kranten, week- en maandbladen. Van 2001 tot 2002 volgde hij de opleiding 'Senior Communicatieadviseur', bij de Stichting Reclame & Marketing (SRM) en van 2005 - 2007 het curriculum Strategische Communicatie bij Ben Warner (UvA). Tussen 2007 en 2013 volgde Bob meerdere masterclasses Storytelling. Bob is een ervaren communicatieadviseur met als specialisme de position paper.  

wat zeggen deelnemers?


meer weten? EEN KENNISMAKINGSGESPREK IS KOSTELOOS EN VRIJBLIJVEND

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Reactie schrijven

Commentaren: 0