top of page

Corporate storytelling
1001 verhalen...

Welk verhaal je ook wilt vertellen, je zit altijd in een groter verhaal.
In dát verhaal zit de uitdaging en dus de ontwikkeling.
Want zonder ontwikkeling is er geen verhaal.
Als er geen verhaal is, valt er ook niks te vertellen.

En wat je niet kunt vertellen, kun je ook nooit bereiken.

Soms hoor je iemand zeggen: ‘Ah, dus jij bent de sprookjesverteller!’ Maar met corporate storytelling verzin je helemaal geen verhalen, maar ontdek je een verhaal dat verteld of ontwikkeld wil worden. 


Waarom werkt dat nou zo goed? 

Met corporate storytelling:

 • Maak je concreet wat abstract is;

 • Maak je persoonlijk wat anoniem is;

 • Geef je betekenis in plaats van informatie;

 • Laat je samenhang zien in plaats van feiten;

 • Laat je beweging zien in plaats van de status quo.

Denk je eens in wat dat betekent voor de communicatie rondom je ontwikkeling! 


Door naar de film in plaats van de foto's te kijken:

 • Begrijpen je eigen mensen het waarom van de verandering;

 • Snappen ze het waartoe van de strategie;

 • Delen ze je visie;

 • Onderschrijven ze je missie;

 • Omarmen ze je kernwaarden;

 • Bind je klanten en relaties; 

 • En neem je stakeholders mee in je beleid en je plannen.  

MASTERCLASS
Succesvol Veranderen

Succesvol veranderen is succesvol communiceren. Tegelijkertijd horen we nu al decennialang de verzuchting: 'We hadden het ook beter moeten communiceren'. 

 

In de ‘Masterclass Succesvol Communiceren bij Verandering’ laat ik zien waarom communicatie bij kritische processen tekortschiet en waarom je met de methodiek van corporate storytelling gegarandeerd wél succesvol kunt veranderen. 

 

Het besef dat communicatie een kritische succesfactor is bij verandering, is inmiddels wel ingedaald, maar dat het dan dus tóch nog in zeven van de tien trajecten spaak loopt, is wel even iets om bij stil te staan. Wat is er dan zo grandioos mis met de manier van communiceren bij verandering? 

 

Dit terwijl er een universeel, tijdloos en algoritmisch grondpatroon bestaat dat op elke verandering van toepassing is.

Thema’s die aan de orde komen:

 • Het wezenskenmerk van verandering

 • Hoe je een verandering positioneert in een staande organisatie

 • Hoe je het narrative-of-change communiceert en ontwikkelt

 • Waarom je een verhaal van geloof, hoop en verwachting moet vertellen

 • Hoe je mensen bij je missie en visie betrekt

 • Wat de waarde is van weerstand, conflict en strijd

 • Hoe je zicht krijgt op untold stories en hoe je die inzet 

 • Hoe je een verandering structureert en faseert

 • Hoe je samen een crisis overwint en wat daar de waarde van is

 • Hoe je het succes van de verandering deelt 

 • Wat het belang van succesvol veranderen is voor het collectieve geheugen

Voor wie is de Masterclass bedoeld? Voor communicatieadviseurs die succesvol willen communiceren en adviseren bij een veranderingsproces; Verander-teams wier missie het is om een veranderingsproces te managen; Managementteams die verantwoordelijk zijn voor succesvolle organisatieverandering; Leiders (en informele leiders) die concurrentieel c.q. maatschappelijk voordeel uit het veranderproces willen halen.

Na de Masterclass Heb je gegarandeerd een radicaal andere kijk op verandering; Hoef je achteraf nooit meer te zeggen: 'We hadden het ook beter moeten communiceren.' Weet je hoe je verandering structureert, faseert en stapsgewijs vormgeeft; Weet je waarom en hoe je medewerkers moet betrekken; Weet je hoe je untold stories en weerstandsverhalen op het spoor komt; Ken je de waarde van weerstand; Weet je hoe je een 'narrative-of-change' bouwt en verder uitbouwt.

bottom of page