top of page

Over 1001

De naam komt van de Perzische vertellingen van duizend-en-een-nacht. Het verhaal is bekend. De vraag is: hoe kijk je hier nu naar? Je kunt zeggen: weergaloos hoe Sheherazade al die maagden en zichzelf weet te redden uit de psychose van de Sjah. Voor ons is de essentie dat verhalen de werkelijkheid veranderen; in dit geval de persoon van de leider, de cultuur aan het Perzische hof en daarmee in het hele land. 


Over Bob

Voor mij is de rode draad het menselijk streven in de systemische context: hoe we onszelf zien, hoe we gekomen zijn waar we staan, hoe we verder willen gaan en vooral: hoe we daar willen komen. Dat geldt ook voor organisaties. Ik ben benieuwd naar het antwoord op de vraag hoe je van A naar B komt en wat B dan precies is -als je al weet wat A is.

Verwondering is misschien wel mijn diepste drijfveer: waarom zijn de dingen zoals ze zijn? Mij valt op wat voor veel mensen vanzelfsprekend is. Wat als het anders zou zijn? Doet het ertoe? Voor wie? Wat is dan het verschil? Ik breng andere perspectieven in en zie samenhang en patronen. Voor mij is de rode draad de mens in de organisatorische context: hoe we onszelf zien, hoe we gekomen zijn waar we staan, hoe we verder willen gaan en vooral: hoe we daar willen komen. Dat geldt ook voor organisaties. Ik ben benieuwd naar het antwoord op de vraag hoe je van A naar B komt en wat B dan precies is -als je al weet wat A is. Na mijn studie rechten (UvA) heb ik tien jaar in de landelijke journalistiek rondgebanjerd. Dan leer je pas echt verhalen maken. Oh ja, en je leert omgaan met deadlines. Zonder het goed en wel te beseffen, rolde ik van de publieksjournalistiek in de wereld van de bedrijfsjournalistiek. Daar leerde ik wat het is om magazines en jubileumboeken te maken, wat creatieve professionals qua sturing nodig hebben om in één vloeiend proces tot het beste resultaat te komen. Ondertussen schreef ik managementboeken voor consultants, speeches voor bestuursvoorzitters en werkte ik aan position papers, beleidsnota's en adviesrapporten voor overheden en bedrijven; daarnaast evalueerde ik strategische processen en ruimtelijke, infrastructurele en sociale projecten met vragen als: 'Hoe dan wel?' of 'Hoe nu verder?' En: voor welke vraag is wat we hier doen eigenlijk een oplossing? Of zou dat een oplossing moeten zijn? Daarmee werd mijn werk wel heel breed. Wat dééd ik nou eigenlijk. Eén ding wist ik zeker: alles wat ik deed, had op een of andere manier met een verhaal te maken. Maar hoe zat dat dan precies met de rol van het verhaal in organisaties? Daarop ben ik me gaan verdiepen in de wetenschappelijke kant van het fenomeen (corporate) storytelling. Na een avontuurlijke zoektocht ontdekte ik gaandeweg de harde, substantiële waarde van een verhaalkundige benadering van communicatie voor organisaties rondom vraagstukken die te maken hebben met de reis van A naar B. Mijn kennis en ervaring deel ik graag.

bottom of page