· 

Jubileumboek maken (1); vergeet de toekomst niet

Natuurlijk gaat een jubileumboek over het positioneren van je organisatie. Die 10, 25, 50, 75 of 100 jaar is daar een hele mooie aanleiding voor. Zo'n mijlpaal wil je markeren met een jubileumboek of althans met aandacht voor je organisatie. Aandacht voor het verleden ligt voor de hand. Maar het verleden informeert ook de toekomst, dus welk verhaal heb je vanuit het verleden over het heden en over de toekomst te vertellen? Deel 1: hoe maak je een jubileumboek?

Jubileumboek maken
Jubileumboek voor de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA.

Tentoonstelling Faculteit Economie en Bedrijfskunde UvA i.s.m. Monique Smulders en Bart van der Linden.

jubileumboek maken

Ben Bot, voorzitter Carnegie Stichting, reikt het jubileumboek Bouwen aan Vrede uit aan Willem Alexander. 'Your Majesty, Secretary General of the United Nations, Prime minister, your excellencies; we chose an Amsterdam based firm -DuynsteePolak- as being the most promising production team.' 

Jubileumboek maken
Jubileumboek voor 100 jaar Vredespaleis. 
Jubileumboek maken
Jubileumboek voor Stichting Advisering Bestuursrechtspraak.

verder lezen?

Een jubileumboek maken zit in de hoek van de corporate story. Het gaat om identiteit, cultuur en branding c.q. PR. Maar ook om positionering en reputatie. Voor een literair boek, een vakboek of managementboek zoek je vaak een gespecialiseerde uitgever die je boek met zijn naam een  kwaliteitskeurmerk verschaft. Dat is bij een jubileumboek niet aan de orde omdat het geen handelseditie betreft, maar verspreid wordt in controlled circulation. Toch kan het soms handig zijn om een ISBN-nummer aan te vragen vanwege de vindbaarheid van een uitgave en eventueel ook de verkrijgbaarheid. 

corporate memory

Jubileumboeken zijn one-offs. Het zijn epische verhalen met nestgeur die het verdienen om op een originele manier verteld te worden. Grote bedrijven als Shell, Heineken en AkzoNobel zetten jubileumboeken in als corporate memory en corporate branding. Medewerkers zijn niet alleen lezers van dat verhaal, maar ook co-auteurs. Het bedrijfsprofiel is een voorbeeld van de corporate story. Net als een bedrijfsfilm, een online longread, een (online) overzichtstentoonstelling, (online) tijdlijn, een bedrijfsvideo en het jubileumboek. Voor alle uitingen is het jubileumboek echter de basis. Misschien leven er al ideeën in de organisatie. Als er een archief is, is het logisch om daar eerst eens in te duiken. Maar niet om daarin te blijven hangen. 

toekomstgericht

Probeer vooral ook om naar het heden en naar de toekomst te kijken. Dan gebruik je het jubileum als aanleiding om de eigen organisatie op de kaart te zetten, om de missie en visie te belichten, om de identiteit, cultuur, reputatie en het imago te versterken. Niet alleen uit PR-oogpunt, maar ook voor de internal branding. Zo leidde het jubileumboek 'Ridders in de Bijlmer' ertoe dat inwoners van de Bijlmer die zich verdienstelijk hadden gemaakt voor (mensen in) de Bijlmer, tot ridder van de Bijlmer werden geslagen. Deze traditie is nadien voortgezet door het stadsdeel. Maar je kunt ook een leerstoel, prijs of fonds in het leven roepen. Zo maak je van de geschiedenis een toekomstgericht verhaal.  

jubileumboek als project

Een jubileumboek kun je het beste behandelen als een project. En een project heeft projectmanagement nodig. Dan gaat het om tijd (planning), kwaliteit (wat voor boek qua vorm en inhoud) en budget (wat mag het kosten?). Waar het op aankomt is om de verschillende processen als een omgekeerde delta in elkaar te laten vloeien, op weg naar de drukker. Dan gaat het om oriëntatie, conceptontwikkeling, beeldredactie, redactie, eindredactie, vertaling, vormgeving en publiciteit. Qua budget is het soms mogelijk om een beroep te doen op publieke middelen, sponsoring en/of fondswerving. Zo hebben we voor het jubileumboek voor het Vredespaleis een groot deel van de benodigde middelen uit de markt weten te halen.   

het concept voor een jubileumboek

Elk boek begint met een concept: wat wordt het idee achter het boek? Wordt het een chronologische wandeling door het verleden van de organisatie in de vorm van een geschreven film of documentaire? Wil je juist de huidige context centraal stellen en af en toe teruggrijpen op het verleden? Ga je werken met interviews? Hoe anekdotisch mag het zijn? Kies je voor een thematische aanpak zoals wij deden voor Strukton 75 jaar? Of essayistische zoals we gedaan hebben in 100 jaar Vredespaleis? Kies je voor een drieslag: verleden, heden en toekomst zoals we voor 25 jaar STAB, de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak gedaan hebben en voor de 100-jarige Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA? Minstens zo belangrijk: hoe ga je om met beeld? Er zijn eindeloos veel mogelijkheden. In het concept leg je het basisidee voor het boek vast. 

reviews


‘DuynsteePolak heeft zich snel ingeleefd in het onderwerp. ‘Ridders in de Bijlmer’ heeft lokaal en landelijk mooie publiciteit gekregen en de aandacht voor het gebied van kopers en inwoners is er duidelijk door toegenomen.’

Emile Jaensch, Dagelijks Bestuurder Stadsdeel Amsterdam Zuidoost

‘DuynsteePolak heeft ons op een voortvarende maar ongedwongen manier meegenomen in een intellectueel proces, met oog voor de politieke dimensies die nu eenmaal aan dit type instituties kleven.’

Steven van Hoogstraten, directeur Carnegie-Stichting Vredespaleis 

Het jubileumboek was een doorslaand succes. We zijn echt ontzettend blij met dit unieke jubileumboek. Wat een prachtig resultaat van een mooie samenwerking!

Sascha Dalen Gilhuijs, directeur Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB)

‘Your Majesty, Secretary General of the United Nations, your excellencies; we chose an Amsterdam based firm, DuynsteePolak, as being the most promising production team.’

Ben Bot, voormalig minister Buitenlandse Zaken en voorzitter van de Carnegie Foundation

'Bob Duynstee skillfully managed the whole process of delivering the book on time and within budget, no easy task in times of pandemic.'

Han van Dissel, dean of the Faculty of Economics and Business UvA

'Het idee van 'Ridders in de Bijlmer' kreeg een mooi vervolg toen op de presentatie van het boek de eerste bewoners van de Bijlmer tot 'Ridder van de Bijlmer' werden geslagen. Het ging om mensen die zich sociaal of maatschappelijk hadden ingezet voor anderen (jongeren, ouderen, sociaal zwakkeren etc.). Een prachtig voorbeeld van waartoe de titel van een boek kan leiden.'   

Emile Jaensch, Dagelijks Bestuurder Stadsdeel Amsterdam Zuidoost

 Bob Duynstee is een ervaren schrijver, communicatieadviseur en producten/uitgever van jubileumboeken

EEN KENNISMAKINGSGESPREK IS KOSTELOOS EN VRIJBLIJVEND

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


Ga naar homepage


Print Friendly and PDF


Reactie schrijven

Commentaren: 0