· 

Jubileumboek maken (3); opmaak

De opmaak van een jubileumboek is een vak apart. Hoe ga je om met fotografie, beeldmateriaal uit archieven, illustraties en infographics? Hoe zorg je ervoor dat de opmaak het verhaal en de navigatie door het boek versterkt? Hoe ga je om met huisstijl-elementen? Kortom: hoe maak je een jubileumboek; de vormgeving.

Digitale longread voor 100 jaar Schiphol. Een andere manier om een historisch verhaal te brengen.

Jubileumboek over 150 jaar studentenleven in Amsterdam met een duidelijk PR-doelstelling: imagoverbetering..

reviews

‘DuynsteePolak heeft zich snel ingeleefd in het onderwerp. ‘Ridders in de Bijlmer’ heeft lokaal en landelijk mooie publiciteit gekregen en de aandacht voor het gebied van kopers en inwoners is er duidelijk door toegenomen.’ Emile Jaensch, Dagelijks Bestuurder Stadsdeel Amsterdam Zuidoost

‘DuynsteePolak heeft ons op een voortvarende maar ongedwongen manier meegenomen in een intellectueel proces, met oog voor de politieke dimensies die nu eenmaal aan dit type instituties kleven.’ Steven van Hoogstraten, directeur Carnegie-Stichting Vredespaleis 

Het jubileumboek was een doorslaand succes. We zijn echt ontzettend blij met dit unieke jubileumboek. Wat een prachtig resultaat van een mooie samenwerking! Sascha Dalen Gilhuijs, directeur Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB)

‘Your Majesty, Secretary General of the United Nations, your excellencies; we chose an Amsterdam based firm, DuynsteePolak, as being the most promising production team.’ Ben Bot, voormalig minister Buitenlandse Zaken en voorzitter van de Carnegie Foundation

'Bob Duynstee skillfully managed the whole process of delivering the book on time and within budget, no easy task in times of pandemic.' Han van Dissel, dean of the Faculty of Economics and Business UvA

'Het idee van 'Ridders in de Bijlmer' kreeg een mooi vervolg toen op de presentatie van het boek de eerste bewoners van de Bijlmer tot 'Ridder van de Bijlmer' werden geslagen. Het ging om mensen die zich sociaal of maatschappelijk hadden ingezet voor anderen (jongeren, ouderen, sociaal zwakkeren etc.). Een prachtig voorbeeld van waartoe de titel van een boek kan leiden.' Emile Jaensch, Dagelijks Bestuurder Stadsdeel Amsterdam Zuidoost

BEELDREDACTIE BIJ EEN JUBILEUMBOEK

Beeld is een verhaal apart. Niet dat in elk boek altijd met beeld (fotografie, illustraties, infographics) gewerkt hoeft te worden. Maar in 9 van de 10 jubileumboeken en gelegenheidsuitgaven wordt met beeld gewerkt en in dat ene geval dat het niet gebeurt, leg je wel een hele zware hypotheek op de schouders van de schrijver en de verbeeldingskracht van de lezer. Beeld kan historisch beeldmateriaal zijn of eigentijdse fotografie. Hoe dan ook is het beeldverhaal een verhaal apart. Een verhaal dat aparte aandacht verdient. Vandaar dat wij werken met een beeldredacteur die in het kielzog van de auteur ook archieven doorzoekt op bruikbaar materiaal om zo de lezer mee terug te nemen in de tijd. 

DE OPMAAK VAN EEN JUBILEUMBOEK

Bij de opmaak van een jubileumboek of gelegenheidsuitgave gaat het om een redactionele opmaak. Redactionele vormgeving is een vak apart. Dan gaat het om bijschriften bij beeld, illustraties en infographics, om tekstkaders, streamers en typografische elementen die de lezer bij de navigatie helpen. Wat je niet zoekt is een vormgever die als een prima donna helemaal los gaat op het verhaal. Een redactioneel vormgever begrijpt en accentueert de indeling en de bedoeling van je jubileumboek. Typografie en design sluiten verder aan op de huisstijl van de organisatie. Tip: probeer de huisstijl niet rigide op de vormgeving van een jubileumboek los te laten, maar laat de vormgever vooral werken in de geest van de huisstijl. Een jubileumboek is immers geen corporate brochure. Soms, in geval van een meer wetenschappelijke uitgave, komt er ook een notenapparaat in het boek, een zakenregister, personenregister en/of een literatuurlijst. Dan is het prettig als de vormgever ervaring heeft met een dergelijke opmaak. 

HET DRUKKEN VAN EEN JUBILEUMBOEK

De kosten voor het drukwerk van een jubileumboek hangen af van het formaat, de oplage, de papiersoort, de uitvoering en de oplage. Niet elke drukker heeft even veel ervaring met het drukken van jubileumboeken. Uiteraard vragen we meerdere offertes op bij drukkers met ervaring op dit gebied. Maar we vragen ook altijd aan de drukkers om met ons mee te denken. Dat kan soms tot betere kwaliteit tegen lagere kosten leiden. Wat je niet wilt hebben, is dat je pas op het laatste moment op zoek moet naar een drukker, want in een tijd van papierschaarste kom je dan in de knel. 

 Bob Duynstee is een ervaren schrijver, communicatieadviseur en producten/uitgever van jubileumboeken

EEN KENNISMAKINGSGESPREK IS bij ons KOSTELOOS EN VRIJBLIJVEND

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

verder lezen?


Reactie schrijven

Commentaren: 0