top of page

Communicatie en Verandering; de workshop

Bijgewerkt op: 13 feb.

Als vooruitgang geen verhaal heeft, vertelt het verleden waar je naartoe gaat. Hoe communiceer je een verandering in je organisatie? Wat is eigenlijk het verhaal van de verandering? Daar gaat deze workshop over.


Veranderen is communiceren en succesvol veranderen is succesvol communiceren. Toch leveren zeven op de tien veranderingstrajecten niet op wat ervan werd verwacht. Meestal hoor je dat pas achteraf, als er gezegd wordt: 'We hadden het ook beter moeten communiceren.' Maar waarom hebben je medewerkers het offer voor de verandering niet gebracht? Dat communicatie een kritische succesfactor is bij verandering, is inmiddels wel ingedaald en dan gaat het dus toch nog in zeven van de tien trajecten mis. Wat is er dan mis met de manier van communiceren bij een veranderingsproces? GESTRUCTUREERDE AANPAK

Simpel gezegd: communicatie mist het verhaal. De essentie van het verhaal is ontwikkeling. Waarom zou je daar dan niet ook gebruik van maken? Het verhaal volgt niet alleen de ontwikkeling, maar is ook leidend voor de ontwikkeling. Het is gestructureerd in die zin dat er een communicatieplan per fase van het proces onderligt. Het is ook een gefaseerd proces dat begint met het narrative-of-change, het verander-narratief dat ten grondslag ligt aan aan het verander-programma, inclusief het offer dat mensen moeten brengen en het gewenste toekomstbeeld als heilige graal, kernboodschappen per doelgroep en een communicatiestijl per fase. 


Welk verhaal je ook wilt vertellen, je zit altijd in een ander verhaal. En in dát verhaal zit de uitdaging en dus de ontwikkeling. Want zonder ontwikkeling is er geen verhaal. En als er geen verhaal is, valt er ook niks te vertellen.Positioneren en communiceren van verandering
Het Grote Wiel laat het grondpatroon zien achter elke verandering. Sterker: als dit patroon niet zichtbaar is, is er ook geen sprake van verandering.UITGANGSPUNTEN

 • Een top-down verhaal gaat niet werken

 • Niemand kan in de toekomst kijken, ook de top niet

 • De top is zelf ook onderdeel van het verander-verhaal

 • Zit je met elkaar op dezelfde pagina in hetzelfde boek?

 • Wie brengt welk offer?

 • Welke lessen trek je uit de historische en contextuele elementen van/voor de verandering?

 • Wat valt er te winnen?


Positioneren en communiceren van verandering
Via het Kleine Wiel wordt het narrative-of-change uit het Grote Wiel steeds aangepast. De methodiek is steeds dezelfde: bevragen, clusteren, patronen herkennen en communiceren.DE ONTWIKKELING VAN HET VERANDER-NARRATIEF

De ontwikkeling van het narrative-of-change uit het Grote Wiel loopt cyclisch mee met de implementatie en uitvoering van het programma voor de verandering. Het verander-narratief wordt in elke fase op dezelfde manier uitgedaagd: ophalen en analyseren van micro-stories rondom het veranderproces, analyseren en duiden van patronen en van daaruit communiceren in de gewenste communicatiestijl met de juiste kernboodschappen per doelgroep.
STERKE PUNTEN VAN DE WORKSHOP

 • Het radicale idee dat succesvol veranderen neerkomt op succesvol communiceren en dat succesvol communiceren bij verandering alleen maar via de verhalen-cyclus mogelijk is.

 • Het positioneren van het veranderingsproces in de organisatie. 

 • Het idee van een narrative-of-change gecombineerd met een gestructureerd en gefaseerd veranderingsproces: begin, midden eind.

 • Het betrekken van stakeholders bij het veranderproces (verhalen-cyclus) voor commitment en eigenaarschap.  VOOR WIE IS DE WORKSHOP BEDOELD?

 • Voor communicatieadviseurs die gestructureerd en gericht willen communiceren en adviseren bij dit veranderingsproces;

 • Verander-teams die daar goed voor beslagen ten ijs willen komen;

 • Managers die meer impact willen hebben op hun omgeving in een veranderingsproces;

 • Managementteams die de organisatie succesvol willen laten veranderen;

 • Leiders (en informele leiders) die concurrentieel c.q. maatschappelijk voordeel uit het veranderproces willen halen. NA HET VOLGEN VAN DEZE WORKSHOP

 • Hoef je achteraf niet meer te zeggen: 'Hadden we het maar beter gecommuniceerd.'

 • Weet je hoe je de communicatie rondom de verandering structureert en faseert;

 • Weet je hoe je micro-stories moet ophalen, clusteren, analyseren en duiden in patronen;

 • Weet je hoe je van daaruit een 'narrative-of-change' bouwt; 

 • Snap je waarom een communicatiestijl per fase belangrijk is;

 • Weet je hoe je met weerstand omgaat.

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Comments


bottom of page