· 

Workshop 'Positioneren en Communiceren van de Verandering'

Als vooruitgang geen verhaal heeft, vertelt het verleden waar we naartoe gaan. Hoe positioneer je een verandering in je organisatie? Hoe communiceer je daar vervolgens over? Wat is eigenlijk het verhaal van de verandering? Daar gaat deze workshop over.

Veranderen is communiceren, succesvol veranderen is succesvol communiceren. Toch leveren zeven op de tien veranderingstrajecten niet op wat ervan werd verwacht. Meestal hoor je dat pas achteraf, als er gezegd wordt: 'We hadden het ook beter moeten communiceren.' Dat communicatie een kritische succesfactor is bij verandering, is inmiddels wel ingedaald en dan gaat het dus toch nog in zeven van de tien trajecten mis. Wat is er dan mis met de manier van communiceren bij een veranderingsproces? 

Na deze workshop hoef je achteraf niet meer te zeggen:

 

'We hadden het ook beter moeten communiceren'. 

Gestructureerd proces


Simpel gezegd: communicatie mist het verhaal. De essentie van het verhaal is ontwikkeling. Waarom zou je daar dan niet ook gebruik van maken? Het verhaal volgt niet alleen de ontwikkeling, maar is ook leidend voor de ontwikkeling. Het is gestructureerd in die zin dat er een communicatieplan per fase van het proces onderligt. Het is ook een gefaseerd proces dat begint met het narrative-of-change, het verander-narratief dat ten grondslag ligt aan aan het verander-programma , dus de grond-redenering én het verander-verhaal voor de beginfase van het traject. Inclusief het gewenste toekomstbeeld, kernboodschappen per doelgroep en een communicatiestijl per fase. 

Welk verhaal je ook wilt vertellen, je zit altijd in een ander verhaal.

 

En in dát verhaal zit de uitdaging en dus de ontwikkeling. 

 

Want zonder ontwikkeling is er geen verhaal.

 

En als er geen verhaal is, valt er ook niks te vertellen.

fases van een veranderingsproces


De reis van A naar B kent altijd drie fases: begin, midden en eind. Dat is een inherente volgtijdelijkheid die deze vier archetypische personages symboliseren. In de proces-chronologie speelt elk archetype in elke fase een rol,  maar is één archetype dominant. Klik op het beeld om uit te vergroten. 

Uitgangspunten


 • Elke verandering begint met een denkproces in de top
 • Maar een top-down verhaal gaat niet werken
 • Niemand kan in de toekomst kijken, ook de top niet
 • De top is ook onderdeel van het verander-verhaal
 • Uit de top komen de contouren voor het waarom en waartoe van de verandering
 • Laat de contouren 'challengen' door sleutelspelers in de organisatie
 • Concentreer je daarbij op de contouren van de meer praktische wat-, hoe- en wie-vragen
 • Kijk ook naar historische en contextuele elementen van/voor de verandering
 • Verzamel, analyseer en duid deze micro-stories: welke patronen zie je?
 • Deze patronen (connecting the dots) geven de kaders en de context voor het narrative-of-change en het verander-verhaal
 • Dat wordt de input voor je narrative of change voor de beginfase van de verandering 

Het verander-verhaal verandert zelf mee


Bij het narrative-of-change gaat het om een evolving story, dus een zich ontwikkelend verhaal in grofweg drie fasen, vonk, vlam, vuur ofwel: begin, midden en eind. De ontwikkeling van dat verhaal loopt cyclisch mee met de implementatie en uitvoering van het programma voor de verandering zelf. Komt het programma bijvoorbeeld in de lastige middenfase, dan vraagt dat wat van het verander-verhaal en dat doet het ook in de eindfase van de verandering. De methode is in elke fase dezelfde: ophalen en analyseren van micro-stories, analyseren en duiden (connecting the dots) en van daaruit communiceren in de gewenste communicatiestijl met de juiste kernboodschappen per doelgroep.

speciale aandacht


Workshop 'Communicatie bij Verandering'
Succesvol veranderen is succesvol communiceren

Elke verandering begint met het waarom: de spanning tussen het huidige reilen en zeilen en wat nodig is in de toekomst. Meteen gevolgd door het waartoe, dat aansluit bij de waarde en betekenis van een organisatie voor klanten en omgeving, dus bij de bedoeling van de organisatie.

 

Zonder helderheid over de spanning tussen het waarom en het waartoe kom je ook niet tot een duidelijke 'wat', tot een effectieve 'hoe' (de aanpak, w.o. een passende verander-strategie, fasering van activiteiten die de verandering verder brengen) en kom je ook niet tot een overzichtelijke 'wie' (wie er mee gaan doen en in welke rol). Maar alle vragen beginnen bij de vraag hoe spelers de huidige situatie beleven. Deze beleving raakt aan eerdere ervaringen, emoties en persoonlijke ambities en van daaruit aan eigenaarschap, engagement en helpend gedrag. 

wat komt er in de workshop aan de orde?


Workshop storytelling
Workshop Communicatie bij Verandering voor ABN Amro in De Efteling

 

 • Waarom werkt communicatie niet bij verandering?
 • Verschil instrumentele en bezielde communicatie;
 • Hoe betrek je medewerkers bij het proces en wanneer?
 • Het positioneren van de verandering in de lopende organisatie;
 • Hoe verzamel je micro-stories?
 • Hoe cluster je die verhalen?
 • Hoe herken je patronen voor de communicatie?
 • Hoe ontwikkel je van daaruit een 'narrative-of-change'
 • Het faseren van de verandering: vonk, vlam, vuur;
 • Het structureren van de verandering.

sterke punten van de workshop


 • Het radicale idee dat succesvol veranderen neerkomt op succesvol communiceren en dat succesvol communiceren bij verandering alleen maar via de verhalen-cyclus mogelijk is.
 • Het positioneren van het veranderingsproces in de organisatie. 
 • Het idee van een narrative-of-change gecombineerd met een gestructureerd en gefaseerd veranderingsproces: begin, midden eind.
 • Het betrekken van stakeholders bij het veranderproces (verhalen-cyclus) voor commitment en eigenaarschap.  

voor wie is deze workshop bedoeld?


 • Voor communicatieadviseurs die gestructureerd en gericht willen communiceren en adviseren bij dit veranderingsproces;
 • Verander-teams die daar goed voor beslagen ten ijs willen komen;
 • Managers die meer impact willen hebben op hun omgeving in een veranderingsproces;
 • Managementteams die de organisatie succesvol willen laten veranderen;
 • Leiders (en informele leiders) die concurrentieel c.q. maatschappelijk voordeel uit het veranderproces willen halen. 

Na het volgen van de Workshop:


Workshop storytelling
 • Hoef je achteraf niet meer te zeggen: 'Hadden we het maar beter gecommuniceerd.'
 • Weet je hoe je de communicatie rondom de verandering structureert en faseert;
 • Weet je hoe je micro-stories moet ophalen, clusteren, analyseren en duiden in patronen;
 • Weet je hoe je van daaruit een 'narrative-of-change' bouwt; 
 • Snap je waarom een communicatiestijl per fase belangrijk is;
 • Weet je hoe je met weerstand omgaat.

De Jacobsschelp is het symbool van de

reiziger en reizen of 'de weg' is het centrale

thema bij verandering, groei en ontwikkeling. 

workshopleider


Bob Duynstee is een ervaren communicatieadviseur met begrippen als 'verandering, 'ontwikkeling', 'transformatie' en 'transitie' als centraal thema.  

workshops o.a. voor:


reviews


'Leuk en leerzaam. Bob heeft ons een gestructureerde manier van communiceren bij onze verandering laten zien. Hier hebben we echt wat aan gehad. Dat was het belangrijkste.'

Communicatiemanager ministerie OCW

'Bob heeft de trein goed op de rails gezet. De workshop heeft ons veranderingstraject enorm versneld. Dat kun je natuurlijk nooit bewijzen, maar daar ben ik van overtuigd. Blij dat we met ons verander-team hierover met je van gedachten hebben kunnen wisselen.'

Communicatiemanager NS

'Bob heeft ons inzicht en overzicht gegeven als het gaat om de communicatie bij ons veranderingsproces. Heel behulpzaam. Wat ik er persoonlijk van heb opgestoken: als het dan toch lastige tijden zijn, is een bezielde manier van communiceren nóg belangrijker.'

Vestigingsdirecteur ABN Amro 

'Het idee van de vonk-vlam-vuur als metafoor voor de verandering zal ik nooit vergeten. Bob is een creatieve ideeën-man die steeds vanuit de ideeën de praktijk in duikt. Heel verfrissend.'

Communicatieadviseur ontwikkelingshulp-organisatie

'Met de inspirerende workshops van Bob hebben we de 'magic' van Boer & Croon uit kunnen bouwen op een manier die we zelf niet voor mogelijk hadden gehouden.'

Peter Jurgens, Boer & Croon Corporate Communications

'Bob heeft de gave om direct de aandacht te grijpen en vast te houden. Hij spreekt pakkend, humoristisch, spits en afwisselend en zet tot denken aan.' 

Bart van Liebergen, Algemeen Directeur Medisch Centrum Amstelveen

'Ik geniet altijd enorm van Bob's verhalende manier van vertellen: luchtig, humoristisch en tegelijkertijd ook diepgaand met kennis van zaken.' 

Eunice Gubbels, eigenaar Yellowbox Loopbaancoaching en Training

'Bob laat zijn publiek tijdens een workshop geboeid luisteren maar kan ook flexibel ingaan op vragen zonder de draad van het verhaal te verliezen. Hij is aimabel en respectvol en heeft gevoel voor humor.´ 

Benita Mendes de Leon, Corporate Effectiveness Trainer, Maastricht

'Bob is een enthousiaste en leuke spreker, die zware onderwerpen op een lichte manier kan brengen, met humor maar vooral met focus en overzicht.'

Francien Resius, company counsellor ING

'Bob spreekt met overtuiging en flair. Hij weet inhoud en toon goed aan te passen aan gezelschap en doel en benut daarbij met speels gemak instrumenten als kennis, verrassing, humor, ernst of emotie.'

Felix Hillen, Managing Director The Student Hotel

practisch


 • Meer info mail@1001.nl of bel met Bob Duynstee op 06-54.222.976

meer weten? EEN KENNISMAKINGSGESPREK IS KOSTELOOS EN VRIJBLIJVEND


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Reactie schrijven

Commentaren: 0