· 

Jubileumboek maken; vergeet de toekomst niet

Wie 10, 25, 50, 75 of 100 jaar bestaat, wil dat graag vieren met de uitgave van een jubileumboek. Daarvoor duik je in het verleden, maar welk verhaal heb je te vertellen over het heden? En naar de toekomst? Wij zien een jubileumboek als een kans om je identiteit te etaleren. Dat is een PR-verhaal. Hoe maak je een jubileumboek?

Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot (voorzitter Carnegie Stichting) reikt het jubileumboek Bouwen aan Vrede uit aan de Koning: 'Your Majesty, Secretary General of the United Nations, Prime minister, your excellencies; we chose an Amsterdam based firm-DuynsteePolak- as being the most promising production team.' 

 Jubileumboek 'Bouwen aan vrede', t.g.v. het 100-jarige bestaan van het Vredespaleis i.o.v. de Carnegie Stichting. 
 Jubileumboek 'Bouwen aan vrede', t.g.v. het 100-jarige bestaan van het Vredespaleis i.o.v. de Carnegie Stichting. 
'Ridders in de Bijlmer', een boek over de geschiedenis van 750 jaar Bijlmer i.o.v. Amsterdam Zuidoost.  
'Ridders in de Bijlmer', een boek over de geschiedenis van 750 jaar Bijlmer i.o.v. Amsterdam Zuidoost.  
Jubileumboek maken
Het jubileumboek 'Ridders in de Bijlmer' op televisie bij Diewertje Blok.
Jubileumboek voor Strukton 75 jaar.
Jubileumboek voor Strukton 75 jaar.
Jubileumboek maken
Digitale longread voor 100 jaar Schiphol
Jubileumboek over 150 jaar studentenleven in Amsterdam.
Jubileumboek over 150 jaar studentenleven in Amsterdam.
Voor de gemeente Amsterdam maakten we 'Krassen op de eeuwigheid' een zoektocht naar de achterkant van raadsnota's in een bijzonder decennium.
Voor de gemeente Amsterdam maakten we 'Krassen op de eeuwigheid' een zoektocht naar de achterkant van raadsnota's in een bijzonder decennium.
Voor de ingebruikstelling van de IJtram maakten wij deze gelegenheidsuitgave over de aanleg van de IJtram. 
Voor de ingebruikstelling van de IJtram maakten wij deze gelegenheidsuitgave over de aanleg van de IJtram. 
Voor de opening van busstation Bijlmer ArenA maakten wij het boek 'Meesters op de vierkante meter' in opdracht van de gemeente Amsterdam
Voor de opening van busstation Bijlmer ArenA maakten wij het boek 'Meesters op de vierkante meter' in opdracht van de gemeente Amsterdam
Jubileumboek maken
Voorbeeld van free publicity bij het jubileumboek 'Wij Amsterdamsche Studiosi'.

Een jubileumboek maken zit in de hoek van de corporate story en van corporate storytelling. Het gaat om identiteit, cultuur en PR. Anders dan een vakboek of een managementboek kun je een jubileumboek of gelegenheidsuitgave heel goed als organisatie zelf uitgeven. Jubileumboeken zijn one-offs. Het zijn verhalen met nestgeur die het verdienen om op een originele manier verteld te worden. Misschien leven er al ideeën in de organisatie. Misschien ook niet. Als er een archief is, is het logisch om daar eerst eens in te kijken. Maar niet om daarin te blijven hangen. Probeer vooral ook om naar het heden en naar de toekomst te kijken. Dan gebruik je het jubileum als aanleiding om de eigen organisatie op de kaart te zetten, om de missie en strategie te belichten, om de identiteit en de cultuur te versterken. Dat gaat veel verder dan PR alleen. Bovendien maak je in één weg door online spin-offs en biedt het 1001 andere mogelijkheden. Het boek zelf is daar alleen de manifestatie van. Zo kijkt 1001 er tenminste naar.   

jubileumboek als project

Een jubileumboek kun je het beste benaderen als een project. En een project heeft projectmanagement nodig. Dan gaat het om tijd (planning), kwaliteit (wat voor boek qua vorm en inhoud) en budget (wat mag het kosten?). Waar het op aankomt is om de verschillende processen als een omgekeerde delta in elkaar te laten vloeien, op weg naar de drukker. Dan gaat het om oriëntatie, conceptontwikkeling, beeldredactie, redactie, eindredactie, vormgeving en publiciteit. Wij maken graag jubileumboeken die veel free publicity beloven, die medewerkers trots maken en klanten loyaal. Soms is het ook mogelijk om een beroep te doen op publieke middelen of fondswerving. Zo hebben we voor het jubileumboek voor het Vredespaleis een groot deel van de benodigde middelen uit de markt weten te halen.   

het concept voor een jubileumboek

Elk boek begint met een concept: wat wordt het idee achter het boek? Wordt het een chronologische wandeling door de ontwikkeling van de organisatie? Of wil je juist de huidige context centraal stellen en af en toe teruggrijpen op het verleden of komt de nadruk juist op de toekomst te liggen? Ga je werken met interviews? Hoe ga je die verwerken? Hoe anekdotisch mag het zijn? Of kies je voor een thematische aanpak zoals wij deden voor Strukton 75 jaar? Of essayistisch zoals we gedaan hebben in 100 jaar Vredespaleis? En minstens zo belangrijk: hoe ga je om met beeld? Van een boek is het een kleine stap naar een online longread. Er zijn eindeloos veel mogelijkheden. In het concept leg je het basisidee voor het boek vast. 

plan van aanpak voor een jubileumboek

Behalve een concept is ook een plan van aanpak voor een jubileumboek of gelegenheidsboek een must. Inclusief een planning en begroting. In het plan van aanpak staan de randvoorwaarden: programma van eisen van de opdrachtgever, omvang, globale opzet, doel, doelgroepen, organisatie, tone of voice, verhouding tekst/beeld, planning en (fasering) budget. Zo'n plan van aanpak kun je heel rigide zien, maar ook meer als een leidraad. Zeker met een wat langere doorlooptijd kom je onderweg nog zoveel moois tegen, dat je het soms averechts werkt als je aan de voorkant alles dichtgetimmerd hebt. Laat dus ruimte open om te ademen. Wij overleggen alle beslissingen vroegtijdig met onze opdrachtgever.  

Voor uw jubileumboek levert 1001:

  • Research
  • Archiefonderzoek
  • Concept & Advies
  • Hoofdredactie, redactie en eindredactie
  • Vormgeving
  • Fotografie
  • Organisatie & Coördinatie
  • Fondswerving
  • Drukwerk 
  • Free publicity

deadline bij een jubileumboek

Bij een jubileumboek of gelegenheidsuitgave gaat het om opdrachten met een langere doorlooptijd. Niet elke willekeurige professionele tekstschrijver is dat gewend. Bij grote schrijfprojecten maakt ook de auteur een specifiek projectplan (onderzoek, hoofdstuk-indeling, planning schrijfproces etc.) zodat ook dit proces te volgen is. Dat is essentieel omdat je bij een jubileumboek met een harde deadline te maken hebt. En de vormgeving kan pas beginnen als een redactioneel deel definitief klaar is. Dus er zit altijd iets volgtijdelijks in de productie van een jubileumboek. Dat betekent echter niet dat je met het vormgevingsproces pas zou moeten beginnen als de laatste punt gezet is.  

archiefonderzoek bij een jubileumboek

Bij jubileumboeken voor instituties als het Vredespaleis is het altijd nodig om een of meerdere archieven te raadplegen. Archiefonderzoek is een vak apart. Wij werken met (gepromoveerde) historici die snel hun weg weten te vinden, ook als het archief niet up to date is. Zo hebben we het archief van het Vredespaleis zelfs in belangrijke mate kunnen reorganiseren zodat het weer toegankelijk werd voor anderen. Door ontwikkelingslijnen uit het verleden door te trekken naar het heden en naar de toekomst, maak je een jubileumboek relevant voor de huidige organisatie. Dat hebben we bij het Vredespaleis gedaan aan de hand van een essay waarvoor vijftig direct betrokkenen zijn geïnterviewd.

Interviewen en een jubileumboek

Interviews zijn naast archiefonderzoek een tweede bron van informatie. Voor een jubileumboek kun je op verschillende manieren interviewen en met interviews omgaan. Dat hangt helemaal van de bedoeling en van het concept af. In het jubileumboek 100-jaar Vredespaleis werden interviews gebruikt voor een essay op een aantal relevante ontwikkelingen in het internationale recht. Voor het jubileumboek Krassen op de eeuwigheid hebben we interviews integraal gebruikt als persoonlijke sfeerbeschrijvingen. In het jubileumboek Lijntekeningen laten de interviews als het ware de achterkant zien van de officiële projectdocumentatie.  

beeldredactie bij een jubileumboek

Beeld is een verhaal apart. Niet dat in elk boek altijd met beeld (fotografie, illustraties, infographics) gewerkt hoeft te worden. Maar in 9 van de 10 jubileumboeken en gelegenheidsuitgaven wordt met beeld gewerkt. Dat kan historisch beeldmateriaal zijn of eigentijdse fotografie. Hoe dan ook is het beeldverhaal een verhaal apart. Een verhaal dat aparte aandacht verdient. Vandaar dat wij werken met een beeldredacteur die net als de auteur ook het archief doorzoekt op bruikbaar materiaal. 

de opmaak van een jubileumboek

Bij de opmaak van een jubileumboek of gelegenheidsuitgave gaat het om een redactionele opmaak. Wij werken met vormgevers die ruime ervaring hebben met longcopy. Redactionele vormgeving is nu eenmaal een vak apart met noten, zaakregister, personenregister, beeld, illustraties, infographics, tekstkaders, streamers en bijschriften. Een redactioneel vormgever begrijpt en accentueert de indeling (navigatie) en de bedoeling van je jubileumboek.

het drukken van een jubileumboek

De kosten voor het drukwerk van een jubileumboek hangen af van het formaat, de oplage, de papiersoort, de uitvoering en de oplage. Niet elke drukker heeft even veel ervaring met het drukken van jubileumboeken. Uiteraard vragen we meerdere offertes op bij drukkers met ervaring op dit gebied. Maar we vragen ook altijd aan de drukkers om met ons mee te denken. Dat kan soms tot betere kwaliteit tegen lagere kosten leiden. Wat je niet wilt hebben, is dat je pas op het laatste moment op zoek moet naar een drukker.   

promotie en free publicity bij een jubileumboek

Wij maken een publiciteitsplan voor uw jubileumboek c.q. een marketingplan als het boek ook op de markt komt. Het jubileumboek Bouwen aan Vrede wordt verkocht in de tentoonstellingsruimte van het Vredespaleis en via de reguliere boekhandel. Het boek Ridders in de Bijlmer werd deels als relatiegeschenk ingezet en deels verkocht via culturele centra in de Bijlmer. Het boek Wij Amsterdamsche Studiosi werd verkocht (met subsidie) onder reünisten en actieve leden. Zand en Zaagsel voor Strukton en Lijntekeningen en Krassen op de eeuwigheid voor de gemeente Amsterdam werden als relatiegeschenk gemaakt. In alle gevallen is promotie en free publicity in de vorm van recensies (radio, tv, kranten en tijdschriften) mooi meegenomen. Dat betekent een goed (online) persbericht en creatief zijn met 'insteken' bij radio, televisieprogramma’s en bij social influencers.  


Heb je feedback, aanvullingen, vragen of adviezen bij deze blog? Laat het mij weten.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Ga naar homepage

Print Friendly and PDF


Reactie schrijven

Commentaren: 0