top of page

Jubileumboek maken; opmaak

Bijgewerkt op: 1 feb.

De opmaak van een jubileumboek is een vak apart. Hoe ga je om met fotografie, beeldmateriaal uit archieven, interviews, illustraties en infographics? Hoe zorg je ervoor dat de opmaak het verhaal en de navigatie door het boek versterkt? Hoe ga je om met huisstijl-elementen? Kortom: hoe maak je een jubileumboek; de vormgeving.


Beeld is bij een jubileumboek een verhaal apart. Niet dat in elk boek altijd met beeld (fotografie, illustraties, infographics) gewerkt hoeft te worden. Voor 'Krassen op de eeuwigheid' hebben we gewerkt met interviews die zo levendig zijn uitgewerkt, dat er verder helemaal geen beeld meer nodig was. De interviews gingen over 'de achterkant van de raadsnotities'. Het boek laat de achterkant van de grote raadsbesluiten zien in de ruimtelijke sector van de jaren negentig. Als je dan zorgt dat die verhalen typografisch goed uitgewerkt worden, heb je ook een fraai resultaat dat met plezier gelezen wordt.Jubileumboek maken voor PMB Amsterdam; 1001, DuynsteePolak

Voor Projectmanagementbureau Amsterdam maakten we samen met Herman van Vliet deze interviewbundel over de achterkant van raadsnotities. Vormgeving Thonik.BEELDVERHAAL

Maar in jubileumboeken en gelegenheidsuitgaven waarvoor een archief ter beschikking wordt gesteld, wordt met beeld uit dat archief gewerkt. Beeldredactie is een vak apart. Wij werken met een historicus/beeldredacteur die in het kielzog van de auteur archieven doorspit op zoek naar beeldmateriaal dat het verhaal van de auteur illustreert. Zou je zonder beeld werken, dan leg je wel een hele zware hypotheek op de schouders van de schrijver en de verbeeldingskracht van de lezer. Maar dat kan dus ook, zoals hierboven aangegeven. Daarnaast werken wij ook vaak met eigentijdse reportagefotografie. Hoe dan ook is het beeldverhaal een verhaal apart. Een verhaal dat aparte aandacht verdient.Voor de vormgeving van het boek over het 100-jarige Vredespaleis hebben we samengewerkt met Inge van Mill voor de fotografie en met Floris Tilanus voor de vormgeving. Beeldredactie Daan Meijer. Auteurs dr. Johan Joor en mr Heikelien Verrijn Stuart. Productie & Realisatie 1001.DE OPMAAK VAN EEN JUBILEUMBOEK

Bij de opmaak van een jubileumboek of gelegenheidsuitgave gaat het om een redactionele opmaak. Redactionele vormgeving is een vak apart. Dan gaat het om hoofdtekst, bijschriften bij beeld, illustraties en infographics, om tekstkaders, streamers en typografische elementen die de lezer bij de navigatie helpen. Wat je niet zoekt is een vormgever die als een prima donna helemaal los gaat op het verhaal. Een redactioneel vormgever begrijpt en accentueert de indeling en de bedoeling van je jubileumboek. Typografie en design sluiten verder aan op de huisstijl van de organisatie. In de geest van, dat idee. Een jubileumboek is immers geen corporate brochure. Soms, in geval van een meer wetenschappelijke uitgave, komt er ook een notenapparaat in het boek, een zakenregister, personenregister en/of een literatuurlijst. Dan is het prettig als de vormgever ervaring heeft met een dergelijke opmaak. In het jubileumboek over de 100-jarige Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA hebben we gewerkt met historisch beeldmateriaal (beeldredactie drs. Daan Meijer), met reportagefotografie van Monique Kooijmans met illustraties. Vormgeving: Monter. Uitgever: 1001.HET DRUKKEN VAN EEN JUBILEUMBOEK

De kosten voor het drukwerk van een jubileumboek hangen af van het formaat, de oplage, de papiersoort, de uitvoering en de oplage. Niet elke drukker heeft even veel ervaring met het drukken van jubileumboeken. Uiteraard vragen we meerdere offertes op bij drukkers met ervaring op dit gebied. Maar we vragen ook altijd aan de drukkers om met ons mee te denken. Dat kan soms tot betere kwaliteit tegen lagere kosten leiden. Wat je niet wilt hebben, is dat je pas op het laatste moment op zoek moet naar een drukker want dat brengt allerlei risico's met zich mee. 

Jubileumboek voor de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB). Omslag (Floris Tilanus) verbeeldt de uiteenlopende functies en daarmee de druk op de ruimte in Nederland. Voor de uitnodigende vormgeving tekent Tineke Kooistra. 180 p's. Uitgever: 1001.


Overigens: je hoeft natuurlijk helemaal geen jubileumboek te maken. Een multimediale digitale longread zoals we die samen met Gast Producties hebben gemaakt voor Schiphol 100 jaar doet het ook heel goed. Zeker als je die zo maakt dat kinderen en scholieren daar vrij gemakkelijk een spreekbeurt van kunnen maken.


Multimediale longread voor 100 jaar Schiphol; samen met Gast Producties.


Gerelateerde posts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page