top of page

Het verhaal voor de verandering

Bijgewerkt op: 25 feb.


Je staat aan het begin van een veranderingsproces. Wil je daar een succes van maken? Lees dan vooral verder. Als je achteraf wilt kunnen zeggen: 'We hadden het ook beter moeten communiceren', dan kun je nu doorgaan met waar je vóór het lezen van deze blog mee bezig was.

Veranderen is communiceren en succesvol veranderen is succesvol communiceren. Hoogste tijd dus om eens naar de communicatie rondom een veranderingsproces te kijken. Als structureel zeven op de tien veranderingsprocessen niet opleveren wat ervan werd verwacht - een gegeven dat wetenschappelijke rapporten al sinds de vorige eeuw uitwijzen -, dan klopt er iets niet aan de manier waarop we rondom verandering communiceren. Wat is dat dan?

Veranderen en communicatie en veranderingscommunicatie en storytelling
Het Grote Wiel laat het ontwikkelingsproces zien van elk levend organisme en dus ook van de organisatie. Als de fases van het Wiel niet herkend worden, is er ook geen sprake van ontwikkeling.Het centrale thema van storytelling is transitie, transformatie, verandering en ontwikkeling. Waarom zou je dat dan niet ook als uitgangspunt nemen voor je communicatie? En wel in twee opzichten:


  1. Door het verhaal van de verandering in de eigen organisatie te ont-dekken en te ont-wikkelen;

  2. Door grip te krijgen op het narrative-of-change door het perspectief van medewerkers in de vormgeving en communicatie van de verandering te betrekken.


Het eerste punt heeft om te beginnen te maken met de manier waarop je de verandering in de organisatie aankaart. Dus het waarom van de verandering, de call to adventure op 13.00 uur in het Grote Wiel hierboven. Het tweede punt heeft te maken met het ophalen van verhalen op de manier zoals het Kleine Wiel dat hieronder laat zien. Hoe ziet dat samenspel tussen het Grote en het Kleine Wiel er in de praktijk uit?Verandering en storytelling; 1001
Het Kleine Wiel is de motor voor het narrative-of-change uit het Grote Wiel.


De korte verhalencyclus

Centraal staat het grotere patroon van elke ontwikkeling, transitie en verandering zoals het Grote Wiel dat laat zien. Dit is het grote en trage verhaal dat onder elk veranderingsproces van A naar B ligt. Het gaat over de grote cyclus van verandering in de vorm van verhaalelementen. De cyclus geeft een structuur die je synchroon laat lopen met je communicatieplan. Het is ook gefaseerd zoals elk verhaal gefaseerd is: met begin, midden en eind, met een spanningsopbouw, een crisis en een spanningsafbouw. Als vooruitgang geen verhaal heeft, vertelt het verleden waar we naartoe gaan.


Communicatie maar dan storytelling

Het grote, trage verander-verhaal wordt via de cyclus van het Kleine Wiel steeds bijgestuurd. De methodiek van de kleine cyclus is in elke fase van het grote proces dezelfde: ophalen en analyseren van micro-stories op patronen en evalueren wat zo'n patroon betekent voor het narrative-of-change. Vervolgens ga je vanuit dat narratief communiceren in de gewenste communicatiestijl met de juiste kernboodschappen per doelgroep rondom het centrale verander-verhaal. Dat is een vorm van communicatie waarvan je achteraf gegarandeerd niet meer zult hoeven zeggen: 'We hadden het ook beter moeten communiceren.'Waarom deze benadering?

We willen als mensen betekenis geven aan de wereld om ons heen. Ook op het werk en dus ook - en met name - aan de verandering om ons heen. Wordt ons die betekenis niet aangereikt, dan gaan we daar zelf naar op zoek. Krijgen we de betekenis wél aangereikt, maar strookt die niet met het beeld dat we zelf hebben van de werkelijkheid, dan maken we ons eigen verhaal van de verandering. Een verhaal dat wél verklaart waarom de werkelijkheid is zoals die is. Dat worden de untold stories en die verhalen hebben een enorme invloed op het succes van de verandering en daarmee op de ontwikkeling van een organisatie. En dus kun je maar beter samen het verhaal van de verandering ont-dekken, ont-wikkelen en vertellen.


Als vooruitgang geen verhaal heeft, het verleden je vertelt waar je naartoe gaat.Gerelateerde posts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page